• Beograd

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru je PLATFORMA za javni dijalog otvorena za stručnjake, civilno društvo, političare i medije

NAJAVA DOGAĐAJA