Dijalog u Centru

Dijalog u Centru (nekadašnji Demokratski politički forum) je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva

Dijalog u Centru (nekadašnji Demokratski politički forum) je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva. Sa predstavnicima civilnog društva, političkih stranaka, stručnih krugova i drugim članovima „političke i društvene zajednice“ pokrećemo razgovore o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja. 

Projekat ima za cilj uspostavljanje komunikacionog kanala između građana i kreatora politike organizovanjem javnih debata o političkim pitanjima, predstavljajući okvir za učešće građana u kreiranju politike i oruđa za promociju dijaloga između političara, građana, kreatora praktičnih politika, nevladinih organizacija i eksperata. 

Na dizajniranje projekta najviše je uticalo široko rasprostranjeno mišljenje među demokratski orijentisanim aktivnim političarima, članovima univerzitetske zajednice i predstavnicima NVO da u Srbiji nedostaje strateška politička debata, koja bi uključivala sve glavne aktere u društvu u definisanju i promovisanju glavnih društvenih vrednosti i koja bi tragala za najboljim praktičnim politikama u različitim oblastima u kojima se sprovode reforme. 

Do sada smo održali preko 100 debata na različite društveno-aktuelne teme. Učesnici su bili kreatori politika, narodni poslanici, predstavnici nezavisnih institucija, eminentni stručnjaci, aktivisti NVO i mediji. Debate putem TV emisije prezentujemo javnosti. Neke od tema koje smo pokrenuli na debatama su: 

  • Pristup pravdi i novo siromaštvo 
  • Šta je presudno za reformu javne uprave: kvantitet ili kvalitet? 
  • Iskušenja demokratije i strategija evropske levice s osvrtom na Srbiju 
  • Medijsko spinovanje kao forma uznemiravanja javnosti 
  • Migracije i evropske integracije 
  • Šta su doneli izbori? 
  • Ima li podele vlasti u Srbiji? 
  • Predsednik Republike i Ustav Srbije 
  • Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi – gde se susrećemo? 
  • Demokratija u doba digitalne revolucije 
  • Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije 
  • Rad, zaposlenost i nove tehnologije 
  • Kulturna politika i demokratija 
  • Strateški ciljevi i problemi našeg obrazovanja 
  • Ugrožena privatnost 
  • Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve
  • Antifašizam u Srbiji
  • Socijalno preduzetništvo – novi vid zapošljavanja u Srbiji
  • Urbanistička politika – razvoj i učešće građana
  • Siromaštvo u Srbiji
  • Kako do političkog rešenja? - Protesti građana kao odgovor na deficit pravde i nemoć institucija
  • Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?
  • Evropa pred izborom - Evropski parlament u novom sazivu
  • Nasilje nad ženama u javnom prostoru
  • Siromaštvo i životna sredina
  • Civilno društvo danas

Pogledajte spisak svih debata održanih do sada u okviru projekta Dijalog u Centru

Preuzmite Liflet DIJALOG U CENTRU 

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Dijalog u Centru

Galerija fotografija: Dijalog u Centru

NAJAVA DOGAĐAJA