• 15. novembar 2023.

Godišnja konferencija „Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“ održala je 15. novembra 2023. godine treću po redu godišnju konferenciju na temu „Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije“.

Na konferenciji su predstavljena ključna dostignuća dijaloga, izazovi sa kojima se Platforma suočavala, ali i načini za napredak daljeg usklađivanja razvojnih politika Srbije sa ciljevima i principima održivog razvoja.

Kroz razgovor relevantnih aktera i donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, utvrđeni su pravci i modeli za usklađivanje razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima Agende 2030 i za njen dalji put ka održivosti.

U prethodnoj godini Platforma je pokrenula nekoliko značajnih zagovaračkih inicijativa na nacionalnom nivou iz oblasti delovanja sva tri stuba, uključila 20 opština u rad kroz proces međuopštinske razmene i saradnje, te objavila treći po redu Monitoring izveštaj, kojim se, na sveobuhvatan i nezavisan način prati realizacija ciljeva održivog razvoja.

Na konferenciji su učestvovali/e: Rihard Kohli, šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske; Ivana Vukašinović, pomoćnik ministra, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije; Milena Altmejer, vođa projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ); Aleksandar Radosavljević, pomoćnik ministra, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Brankica Janković, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Dragana Đoković Papić, načelinica Odeljenja za ciljeve održivog razvoja, socio-ekonomske indikatore i pravosudnu statistiku, Republički zavod za statistiku; Miroslav Tadić, portfolio menadžer za klimatske promene, UNDP Srbija; Miodrag Gluščević, Sektor za urbanizam, životnu sredinu i komunalne usluge, Stalna konferencija gradova i opština; Nataša Andrejević, Razvojna agencija (RDA) JUG; Maja Sokic Heger, Razvojna agencija Vojvodine; Zvezdana Vuletić, specijalista/kinja za korporativne poslove i održivost, Coca-Cola HBC; Tanja Lindell, pomoćnica direktora Sektora udruženja privrede, Privredna komora Srbije; Tijana Koprivica, direktorka održivosti, Delta Holding; Nataša Dragojlović, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, Ministarstvo za evropske integracije; Sanja Mešanović, zamenica direktora, Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije; Bojana Selaković, koordinatorka, Nacionalni konvent o evropskoj uniji (NKEU); Аna Koeshall, direktorka, Fondacija Ana i Vlade Divac i predstavnica Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“; Nataša Vučković, Fondacija centar za demokratiju; Vladimir Pavlović, Beogradska otvorena škola; Lana Hadži Niković, CEVES ; Neven Marinović, Smart Kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje; Ilijana Berber, novinarka.

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković moderirala je diskusiju u okviru panel sesije na temu „Budućnost dijaloga o politici za održivi razvoj“.

Konferenciju je organizovala Fondacija Ana i Vlade Divac, koja koordinira Socijalnim stubom Platforme „Održivi razvoj za sve“, zajedno sa Fondacijom Centar za demokratiju. 

Za više informacija posetite: www.sdgs4all.rs

Fondacija Centar za demokratiju

Izvor: FCD / www.sdgs4all.rs

Foto: www.sdgs4all.rs / PixelPlay

Video

Godišnja konferencija Platforme "Održivi razvoj za sve", Beograd, 15.11.2023.

NAJAVA DOGAĐAJA