• 15. mart 2022.

Webinar „Diskriminacija starijih i Agenda 2030“ (VIDEO)

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, webinar na temu Diskriminacija starijih i Agenda 2030“. Diskusija je održana 15. marta 2022. godine putem WebinarJam online servisa.

Govorili smo o diskriminaciji starijih u kontekstu primene Agende 2030 za održivi razvoj, oslanjajući se na jedan od najvažnijih principa Agende - da niko ne ostane po strani (LNOB).

U debati su učestvovale: Brankica Janković (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), Borka Jeremić (Šefica kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji), Nataša Todorović (Crveni krst Srbije), Snežana Simić (profesorka Univerziteta u penziji), Snežana Šantić (Udruženje penzionera Stari grad). Razgovor je moderirala Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju).

U diskusiji je istaknuto da je priprema za starenje stanovništva ključna za postizanje ciljeva iz Agende 2030 i da starenje treba posmatrati kao horizontalno pitanje koje se reflektuje u nizu COR (Ciljeva održivog razvoja): iskorenjivanje siromaštva, dobro zdravlje, rodna ravnopravnost, ekonomski rast i dostojanstven rad, smanjenje nejednakosti, održivi gradovi...

Ipak, starije osobe su najčešće izostavljene kako u razvojnim politikama, tako i u javnom diskursu. Sprovođenje Agende 2030 treba da doprinese rešavanju problema isključenosti i ranjivosti kao i diskriminacije starijih osoba, u skladu sa jednim od vodećih principa održivog razvoja – da niko ne bude izostavljen.

Starije osobe treba da budu prepoznate kao aktivni učesnici društvenog razvoja, osobe koje su neizostavne u postizanju održivog razvoja. S obzirom na svoje iskustvo, znanje i veštine, starije osobe su važni akteri u zajednicama, čije aktivno učešće u ekonomiji, na tržištu rada i u društvu kao celini pruža važan doprinos i otvara značajne mogućnosti za održivi razvoj.

Kako bismo osigurali ostvarivanje Agende 2030, neophodno je da se pripremimo za ekonomske i socijalne promene koje su povezane sa starenjem, kreirajući neophodne uslove koji će starijim osobama omogućiti da vode nezavisan, zdrav i produktivan život, te da ih osnažimo za donošenje odluka i izbora u svim oblastima njihovog života.

Platformu „Održivi razvoj za sve“ podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija - Agenda 2030“. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

Video snimak webinara: https://event.webinarjam.com/go/replay/189/68313bxruywan6a6

IZ MEDIJA: 


„Diskriminacija starijih i Agenda 2030“ - Nataša Todorović u emisiji Radio Beograda 1

Fondacija Centar za demokratiju 

Video

Diskriminacija starijih i Agenda 2030 - Webinar u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“

NAJAVA DOGAĐAJA