• 9. decembar 2020.

Godišnja konferencija Platforme „Održivi razvoj za sve“

Godišnja konferencija Platforme „Održivi razvoj za sve“ održana je 8. i 9. decembra 2020. godine.

Konferencija je održana u okviru projekta posvećenog afirmaciji ciljeva održivog razvoja #SDGs definisanih u strateškom dokumentu UN #Agenda2030 čija je Srbija jedna od potpisnica. Konferencija je u dva dana pokušala da osvetli razvojne izazove i perspektive Srbije u širokom međunarodnom kontekstu. O tome su govorili brojni relevantni učesnici, a među njima i izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković i naš saradnik i ekspert Ivan Sekulović.

Fondacija Centar za demokratiju jedan je od partnera na projektu Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve u okviru kojeg zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac radi na širenju znanja, uključivanju svih ključnih aktera, predlaganju prioriteta i politika za nekoliko važnih ciljeva održivog razvoja: Cilj 1 – Svet bez siromaštva, 2 – Svet bez gladi, 3 – Dobro zdravlje, 4 – Kvalitetno obrazovanje, 5 – Rodna ravnopravnost.

Nataša Vučković govorila je u okviru panela posvećenog uspešnim pričama iz Zlatiborskog okruga prenevši značajna iskustva u radu sa predstavnicima lokalnih samouprava ovog okruga, posebno u Užicu, Požegi i Arilju.

Fondacija Centar za demokratiju zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, sprovela je niz aktivnosti uključujući i Lokalne akcione planove zapošljavanja i Lokalne akcione planove za rodnu ravnopravnost i dala niz preporuka za unapređenje položaja žena na tržištu rada.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA