• 29. oktobar 2021.

JAVNA DEBATA: „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“ (VIDEO)

Fondacija Centar za demokratiju i Ana i Vlade Divac Fondacija organizovale su 29. oktobra 2021. JAVNU DEBATU „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“.

Javnu debatu smo organizovali kao aktivnost savetodavne Tematske grupe „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

U debati su učestvovali: Prof. dr Marijana Pajvančić; Katarina Štrbac, posebna savetnica za rodnu ravnopravnost ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti; Nataša Gospić, Inženjerska akademija Srbije; Doc. dr Marina Savković, Univerzitet Singidunum, Beograd; Miloš Đajić, Centar modernih veština; Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju; Ivona Gvozdenović, Fondacija Ana i Vlade Divac; Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju; Marija Srdić, i drugi. 

Otvarajući skup, Nataša Vučković (izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju) je rekla da razgovaramo o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti iz ugla Agende 2030, jer je Agenda 2030 sa svojim ciljevima održivog razvoja povezana strategija o društvenom i ekonomskom razvoju koju su zemlje članice Ujedinjenih nacija preuzele da primenjuju i ugrade u svoje politike. Agenda 2030 kao set vrednosti i pravaca razvoja je inkorporisana u Zakon o rodnoj ravnopravnosti, uvedeno je mnogo novina i za javni i za poslovni sektor, važno je razmotriti šta je sve potrebno uraditi da bi se zakon efikasno primenio. Rodna ravnopravnost je uslov i ekonomskog i društvenog razvoja i napretka, kako u vrednosnom, tako i u materijalnom, obrazovnom, kulturnom smislu…

Prof. dr Marijana Pajvančić je predstavila Analizu „Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja i rešenja sadržanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“ koju je pripremila u okviru rada Tematske grupe Rodna ravnopravnost koja deluje u okviru Socijalnog stuba platforme Održivi razvoj za sve.

Preuzmite analizu: „Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja i rešenja sadržanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“ (PDF)

Katarina Štrbac (posebna savetnica za rodnu ravnopravnost ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog) je istakla da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posvećeno ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, donet je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, strategija je usvojena na vladi. Ona je dodala da indeks rodne ravnopravnosti i pored napretka u nekim oblastima još uvek nije zadovoljavajući.

Brankica Janković (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti) je naglasila da je suština ciljeva održivog razvoja da uključimo najslabije članove društva, da uključimo rodnu perspektivu, zdravlje... Donošenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i strategije, je ogroman napredak, ali moramo stalno da gledamo realnu situaciju na terenu i realan život. Ekonomska nezavisnost je ključni uslov za eliminisanje diskriminacije, moramo da radimo na izmenama kulturnih obrazaca.

 

 

Fondacija Centar za demokratiju i Ana i Vlade Divac Fondacija

Video

JAVNA DEBATA: „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“ (29.10.2021)

Brankica Janković - Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti - kako do uspešne primene

Marina Savković - Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti - kako do uspešne primene

Nataša Gospić - Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti - kako do uspešne primene

NAJAVA DOGAĐAJA