• 26. maj 2021.

Osnovana savetodavna Tematska grupa „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovale su, u okviru projekta Platforma „Održivi razvoj za sve“, sastanak sa ciljem formiranja Tematske grupe „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“.

Savetodavna tematska grupa formirana je u cilju pospešivanja uslova za ostvarivanje Cilja br. 5 „Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice“ COR-a, pokretanjem dijaloga između ključnih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Na skupu su učestvovali predstavnici donosilaca odluka, eksperti iz ove oblasti, predstavnici organizacija civilnog društva i medija.

Razgovor su otvorile Nataša Vučković, izvršna direktorka FCD i Ivona Gvozdenović, projektna menadžerka FAVD, a prisutnima su se obratili ministarka Gordana Čomić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bogdan Gavanski, projektni menadžer, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GiZ), Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti (PZR).

U diskusiji su učestvovali i Marina Savković, docent, Univerzitet Singidunum, Svetlana Ilić, aktivistkinja, Ženski romski centar Bibija, Jelena Marinković, izvršna direktorka, Udruženje žena „Lav“, Marija Penčić, izvršna direktorka, Udruženje žena „Žene Juga“, Miloš Đajić, izvršni direktor, Centar modernih veština, Sarita Bradaš, istraživačica, Fondacija Centar za demokratiju, i drugi. 

Razgovaralo se o zakonima o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije, izradi strategije rodne ravnopravnosti, institucionalnoj diskriminaciji i saradnji sa Inspektoratom za rad, a otvorene su i teme povećanja učešća žena u donošenju odluka, jednakog učešća u ekonomskim resursima, rodnog budžetiranja, radnih prava žena, neplaćenog rada, seksualnog i polnog uznemiravanja, položaja i uloge žena u ekologiji, zdravstvu, poljoprivredi, poboljšanju pristupa informacionih tehnologija kako bi se promovisalo osnaživanje žena, i dr.

Formiranje tematske grupe - Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i devojčice je održano u okviru projekta Platforma „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Projekat realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac (AVDF), Fondacija Centar za demokratiju (FCD), Centar za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradska otvorena škola (BOŠ), Timočki omladinski centar (TOC) i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE). 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA