• autor/i: Sarita Bradaš

Rodna perspektiva u Planu razvoja Grada Pirota i preporuke za izradu srednjoročnog plana razvoja

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Oktobar 2021.

Publikacija Urodnjavanje srednjoročnog plana razvoja Grada Pirota nastala je u okviru platforme Održivi razvoj za sve, formirane sa ciljem uspostavljanja društvenog dijaloga između najznačajnijih nedržavnih aktera u Srbiji kao što su organizacije civilnog društva, poslovna zajednica, akademska i istraživačka zajednica, profesionalna udruženja, mediji i građani/ke, a kako bi se uskladili razvojni prioriteti Republike Srbije sa ciljevima postavljenim u Agendi za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih nacija. Platformu Održivi razvoj za sve podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kao deo projekta Reforma javnih finansija - Agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za demokratiju i Timočki omladinski centar.

U okviru platforme Održivi razvoj za sve, Fondacija Ana i Vlade Divac te Fondacija Centar za demokratiju sprovode aktivnosti na nacionalnom i na lokalnom nivou koje se u prvom redu bave društvenom dimenzijom održivog razvoja. U Pirotu se projektne aktivnosti realizuju u saradnji sa lokalnim organizacijama: Žene juga, Udruženje žena Lav i Udruženje Zvono.

Publikacija Urodnjavanje srednjoročnog plana razvoja Grada Pirota nastala je kao rezultat analize Plana razvoja Grada Pirota 2021 - 2028, analize podataka u oblasti socijalnog i ekonomskog razvoja sa posebnim osvrtom na pitanja rodne ravnopravnosti, kao i konsultacija sa predstavnicama lokalne samouprave i udruženjima: Žene juga, Zvono, Udruženje žena Lav, Pirgos, Vizija, Udruženje Izvorsko Zrno, Seosko gazdinstvo Veljković Dojkinci, Zlatne ruke i Vredne ruke. Na osnovu nalaza analize formulisane su preporuke koje treba da doprinesu uključivanju rodne perspektive u svim fazama planiranja i izrade budućeg Srednjoročnog plana razvoja Grada Pirota.

NAJAVA DOGAĐAJA