• 11. mart 2021.

Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19

Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija Ana i Vlade Divac organizovale su WEBINAR: Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19 koji je održan 11. marta 2021.

Teme o kojima smo diskutovali:

  • Standardi i kvalitet zdravstvenog sistema u Srbiji
  • Redovna zdravstvena zaštita u uslovima pandemije
  • Nacrt plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije
  • Zaposlenost, zapošljavanje i uslovi rada u zdravstvu

Naši panelisti bili su:

  • dr Simo Vuković, konsultant za zdravstvo
  • prof. dr Dušan Milisavljević, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
  • prof. dr Snežana Simić, ekspertkinja za javno zdravstvo
  • Sarita Bradaš, istraživačica, Fondacija Centar za demokratiju

Moderkatorka panela je novinarka Ljubica Gojgić.

Webinar – SDG 3. i 8.: Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19 organizovan je u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030.

Snimak ovog veoma važnog razgovora možete videti na:

https://sdgs4all.rs/e-learning/dostupnost-zdravstvene-zastite-prevencija-i-lecenje-drugih-bolesti-u-doba-pandemije-covid-19/

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA