• 8. juni 2022.

Završna konferencija: „Agenda 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“ (FOTO, VIDEO)

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Uspostavljena široka diskusija o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima održivog razvoja 

Završna konferencija tekuće faze Platforme „Održivi razvoj za sve“ održana je 8. juna 2022. godine u Beogradu.

„AGENDA 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“

Na konferenciji su predstavljeni rezultati tekuće faze Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“. Platforma je uspostavila široku diskusiju među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, uključujući civilno društvo, korporativni sektor, akademsku zajednicu, profesionalna udruženja, medije i građane, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030. godine.

Program konferencije  >>>

Opšti cilj godišnje konferencije bio je da se promisli o ključnim dostignućima dijaloga o prioritetima održivog razvoja, koji olakšava Platforma, i da se daju preporuke za napredovanje procesa formulisanja programskih politika koje su inkluzivnije u pogledu ciljeva održivog razvoja. Konferencija je okupila nedržavne aktere i donosioce odluka (i na nacionalnom i na lokalnom nivou) kako bi se razmotrili najbolji načini za usklađivanje nekih od ključnih razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima iz Agende 2030. 

Učesnici konferencije su se saglasili da se u daljem radu na realizaciji Agende 2030 u Republici Srbiji relevantnim akterima upute PREPORUKE >>>

Platforma „Održivi razvoj za sve“ je posvećena afirmaciji ciljeva održivog razvoja koji su definisani u strateškim dokumentima Ujedinjenih nacija i stvaranju platforme za opšte-društveni dijalog na temu održivog razvoja. Posebna vrednost projekta je uključivanje svih aktera društvenog života u Republici Srbiji kako bi svojim doprinosima istakli važnost teme održivog razvoja, a svojim autoritetom i uticali na prihvatanje ideje održivog razvoja u najširim društvenim grupama. 

Konferenciju je organizovala Fondacija Ana i Vlade Divac ispred Platforme „Održivi razvoj za sve“. Platformu „Održivi razvoj za sve“ podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke a sprovodi je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“.

Partneri na projektu su Beogradska otvorena škola, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana and Vlade Divac, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Smart kolektiv. 

Više informacija: https://divac.com/Vesti/3247/Odrzana-zavrsna-konferencija-Platforme-Odrzivi.shtml

FAVD/FCD

Video

Doprinosi sa Konferencije „Agenda 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“ za budući rad Platforme „Održivi razvoj za sve“

Panel sesija „Društvena otpornost u suočavanju sa izazovima u kontekstu Agende 2030“

NAJAVA DOGAĐAJA