Preporuke sa završne konferencije Platforme „Održivi razvoj za sve“

Agenda 2030 – Zajedno ka održivoj budućnosti

Beograd, 8. jun 2022.

Završna konferencija Platforme „Održivi razvoj za sve“

Agenda 2030 – Zajedno ka održivoj budućnosti

Učesnici konferencije su se saglasili da se u daljem radu na realizaciji Agende 2030 u Republici Srbiji relevantnim akterima upute sledeće

PREPORUKE

1. Saradnja i partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora neophodni su u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, praćenju ostvarivanja Agende 2030 i stvaranju široke društvene podrške ovom procesu, imajući u vidu međuzavisnost i povezanost svih ciljeva održivog razvoja.

2. Jačanje regulatornih i institucionalnih kapaciteta neophodno je u procesu nacionalizacije i lokalizacije ciljeva održivog razvoja, uvođenja i primene reformi.

3. Razvoj znanja, upravljanje znanjem i javne politike zasnovane na podacima preduslov su za sprovođenje Agende 2030.

4. U realizaciji Agende 2030 i postizanju ciljeva održivog razvoja neophodno je blagovremeno i dobro targetirano finansiranje.

5. Ekonomski razvoj neophodan je za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, ali uz primenu principa da niko ne ostane po strain (Leave No One Behind); Osetljive grupe neophodno je posmatrati u njihovoj složenosti, razložene na podgrupe koje imaju specifične prioritete i potrebe.

6. Rodna ravnopravnost treba da bude učitana u sve ciljeve održivog razvoja kroz urodnjavanje javnih politika.

7. Smanjenje digitalnog jaza koji je prepreka modernom razvoju i društvenoj koheziji nameće se kao neophodan putokaz u kreiranju ekonomskih i socijalnih politika kako bi se prevazišle razlike između ruralnog i urbanog razvoja, međugeneracijske razlike, regionalne razlike, i dr.

8. Zelena transformacija je zadatak koji se reflektuje u svim ciljevima održivog razvoja kao multi-sektorska tema.

9. Agenda 2030, zajedno sa procesom pristupanja EU s kojim je komplementarna, nameće potrebu sistematskog, povezanog i odgovornog planiranja na nacionalnom i lokalnom nivou.

10. Uključivanje građana u promociju ciljeva održivog razvoja, u javne debate i u procese planiranja i odlučivanja na lokalnom i nacionalnom nivou, od ključnog je značaja za razvoj demokratskih procedura, transparentnosti i otvorenosti institucija i poverenja građana.

Dokument je pripremljen u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ kojom se uspostavlja opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, poslovnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj 2030. Platforma je strukturisana u tri tematska stuba koji odgovaraju trima dimenzijama održivog razvoja: socijalnoj, ekonomskoj i dimenziji zaštite životne sredine, ali funkcioniše na integrisan način, u skladu sa uskom povezanošću i isprepletenošću ciljeva održivog razvoja.

Platformu „Održivi razvoj za sve“ podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke a sprovodi je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Partneri na projektu su Beogradska otvorena škola, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana and Vlade Divac, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Smart kolektiv.

Stavovi izneti u tekstu predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno zvanične stavove vlada Švajcarske i Nemačke, kao ni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

NAJAVA DOGAĐAJA