• 2. april 2024.

Javna debata „Inicijativa za donošenje Strategije socijalne zaštite“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 2. aprila 2024. godine, u okviru rada ekspertske grupe za iskorenjivanje siromaštva koja deluje u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, Javnu debatu „Inicijativa za donošenje Strategije socijalne zaštite“

Srbija već duže od decenije iščekuje krovni planski dokument koji bi reformi socijalne politike i razvoju sistema socijalne zaštite pristupio na sistemski, trajan i fiskalno odgovoran način. Svrha debate je bila da okupimo sve relevantne, kako institucionalne, tako i nedržavne aktere na jednom mestu, te ukažemo na neophodnost i pokrenemo zagovaračku inicijativu za donošenje Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji koja će biti utemeljena na socijalnim pravima koja su garantovana građanima i građankama Republike Srbije Ustavom Republike Srbije i koja su propisana potvrđenim međunarodnim instrumentima.

Za učešće u diskusiji pozvali smo predstavnike/ce Platforme „Održivi razvoj za sve“, članove/ice ekspertske tematske grupe, kao i predstavnike/ce državnih institucija, akademske zajednice, međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva, nezavisnih institucija, medija. 

Inicijativu za donošenje Strategije socijalne zaštite predstavile su: Lidija Kuzmanov, nezavisna ekspertkinja, i Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju. U diskusiji su učestvovali/e: Slađana Čabrić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Nina Mitić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Danijela Ristovski, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Dragan Stanojević, Institut za sociološka istraživanja; Nađa Marković, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11; Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku; Ivana Savić Jovanović, Fondacija BFPE za odgovorno društvo; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; Ivona Gvozdenović, Fondacija Ana i Vlade Divac, i drugi.

AGENDA

U debati je istaknuto da je Strategija socijalne zaštite neophodna da bi svim građanima i građankama Srbije omogućila da u punoj meri i bez ograničenja ostvaruju pravo na socijalnu zaštitu. Ovom inicijativom zagovaramo pokretanje hitnog procesa izrade novog strateškog dokumenta koji će biti zasnovan na garancijama pružanja najviših standarda socijalne zaštite i koji će imati prateći akcioni plan i sredstva za njegovo sprovođenje obezbeđena u budžetu Republike. Ciljeve, mere i aktivnosti novog strateškog dokumenta treba integrisati u sve planske dokumente Republike Srbije i formirati koordinaciono telo Vlade za praćenje njegove realizacije. Pozivamo na participativni i inkluzivni proces pripreme i donošenja Strategije socijalne zaštite, a zatim i praćenja njene primene. Važno je obezbediti da se što veći broj glasova građana čuje, poručeno je na javnoj debati „Inicijativa za donošenje Strategije socijalne zaštite“.

Javnu debatu organizovali smo kao aktivnost savetodavne ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija - Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), TOC - Asocijacijom za razvoj održivih zajednica, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom. 

 

IZ MEDIJA: 

 

FoNet
Društvo: Bez socijalne strategije

Politika
Stari i porodice s decom najviše u riziku od siromaštva

Danas
Srbija bez strategije za smanjivanje siromaštva

Radio 021
Svaki drugi građanin se ne leči kad ima zdravstvene pobleme, a većina preskače jedan obrok

Radio Slobodna Evropa
'Pomoć tražimo na ulici': Srbija bez Strategije za smanjenje siromaštva

KTV Televizija
Srbija bez strategije socijalne zaštite

 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

NAJAVA DOGAĐAJA