• autor/i: Lidija Kuzmanov

Siromaštvo starijih u Srbiji i Agenda 2030

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Jul 2022. 

Analiza „Siromaštvo starijih u Srbiji i Agenda 2030“ autorke Lidije Kuzmanov pripremljena je u okviru rada savetodavne Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. 

U okviru analize predstavljen je Cilj održivog razvoja usmeren na iskorenjivanje siromaštva (COR 1), kao i dosadašnji rezultati i napredak Republike Srbije ka njegovom ostvarenju. Dugoročno (2013–2020) i kratkoročno (2016–2020) posmatrano, ostvaren je značajan napredak u smanjenju rizika od siromaštva i rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti. Populacija starijih od 65 godina, međutim, jedina je starosna kategorija koja beleži udaljavanje od cilja i čije se siromaštvo povećalo poslednjih pet godina.

Analiza daje pregled kretanja siromaštva starijih, apsolutnog i relativnog, te razmatra značaj penzija za smanjenje siromaštva, odnos penzije i prosečne zarade, kao i odnos minimalne ili prosečne potrošačke korpe i penzije. Konstantno smanjivanje odnosa prosečne penzije i prosečne zarade u periodu od 2009. do 2020. godine, kao i konstantan odnos minimalne potrošačke korpe i prosečne penzije na nivou od oko 1,4, ukazuje na sve lošiji materijalni položaj starijih.

U okviru segmenta posvećenom borbi protiv siromaštva starijih dat je pregled novčane socijalne pomoći, kao trenutno jedinog vida borbe protiv siromaštva u Republici Srbiji. Novčana socijalna pomoć je jedno od osnovnih materijalnih davanja usmerenih na siromašne, a analiza je pokazala da uslovi za ostvarivanje prava na ovo davanje nisu naklonjeni starijima, te su u pojedinim segmentima i nepravedni prema njima.

U okviru analize, predstavljen je međunarodni strateški, kao i zakonodavni okvir Republike Srbije, te je ukazano na trenutno nepostojanje strateškog okvira usmerenog na smanjenje siromaštva starijih u Republici Srbiji.

Imajući u vidu demografske trendove, ciljeve iz Agende 2030, te sve lošiji materijalni položaj starijih, kao jedna od glavnih preporuka analize ističe se neophodnost usvajanja strateškog okvira koji bi, uz usklađivanje sa međunarodnim okvirom, u narednom periodu doprineo sveobuhvatnom i integrisanom rešavanju pomenutog problema.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. 

Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

NAJAVA DOGAĐAJA