• 22. januar 2016.
  • |  Beograd

Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o EU

Predstavnici NKEU tražili su odgovore na brojna pitanja koja se tiču održivog razvoja, odliva mozgova, IT sektora, podrške malim i srednjim preduzećima, inovacionim delatnostima...

Program ekonomskih reformi (Economic Reform Program – ERP) je instrument zа unаpređenje ekonomskog uprаvljаnjа u držаvаmа u procesu pristupаnjа EU u okviru kojeg držаve koordinišu politike ekonomskih, strukturnih i budžetskih reformi. ERP je važan kako za evropsku integraciju tako i za ekonomski razvoj Srbije u naredne dve godine. Usvajanju dokumenta je prethodila javna rasprava, zaokružena sednicom Nacionalnog konventa održanom u Narodnoj skupštini. 

Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji (NKEU)  ERP je predstavio ministar finansija dr Dušan Vujović i naglasio da je reč o nacrtu dokumenta koji je otvoren za korekcije. Pitanje od naročitog značaja je suštinsko povezivanje ovog dokumenta sa ostalim dokumentima i strategijama koje Srbija ima pre svega sa Programom ekonomskih i socijalnih reformi (ESRP) i sa Planom reforme javnih finansija. 

Predstavnici NKEU tražili su odgovore na brojna pitanja koja se tiču održivog razvoja, odliva mozgova, IT sektora, podrške malim i srednjim preduzećima, podrške inovacionim delatnostima, energetske efikasnosti i korišćenje IPARD programa kao instrumenta za razvoj domaće poljoprivrede. Jedna od značajnih tema bila je i rodna ravnopravnost. Ministar je prihvatio neophodnost rodne senzitivnosti u strateškom planiranju. 

Predstavnici NKEU su skrenuli pažnju na nedovoljnu zastupljenost regionalnog razvoja u strateškim dokumentima. Za države zаpаdnog Bаlkаna naročito je važno da se uspostavi funkcionаlna tržišna privreda kako bi se efikasno suočavala sа nadolazećim pritiskom konkurencije i tržišnim silаmа unutаr EU, naglasio je ministar Vujović. 

Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o EU

Ministar je izrazio zadovoljstvo mogućnošću da i NKEU javnosti predstavlja važne dokumente od strateškog značaja. Predložio je da se u saradnji sa NKEU radi na uspostavljanju posebne (ne)formalne Radne grupe za praćenje primene ERP-a koja bi bila fokusirana na praćenje konkretnih rezultata u svakoj od osam oblasti uključenih u ovaj program. Time će se obezbediti da ERP bude vredan instrument za praćenje efekata ekonomskih reformi kako za domaću javnost, privredu, potencijalne investitore, tako i za Evropsku uniju. 

Bojana Ružić iz Fondacije Centar za demokratiju istakla je značaj postojanja sistema praćenja i procene rezultata kada je u pitanju ovaj dokument koji nije prezentovan u Programu. U slučaju strukturne reforme koja se tiče aktivnih mera zapošljavanja ne prepoznaje se povezanost date mere i indikatora za praćenje njenih rezultata kada su u pitanju nezaposleni mladi, iako su oni u fokusu u opisu problema, efekata na konkurentnost i društvo. Izdvajanja za aktivne mere zapošljavanja nisu navedena, a Nacionalnom strategijom za zapošljavanje 2011-2020. predviđena su veća izdvajanja koja mogu biti dobar popkazatelj rezultata ove mere u Ekonomskom programu reformi. 

U ime Nacionalnog konventa u diskusiji su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, akademske zajednice, privrede, sindikata, profesionalnih udruženja i stručne javnosti. U narednim nedeljama NKEU će objaviti set preporuka za unapređenje Programa ekonomskih reformi nakon čega se očekuje usvajanje dokumenta na Vladi i upućivanje Evropskoj komisiji. 

Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o EU

Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o EU

Izvor: Nacionalni konvent o EU, Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA