• 21. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Konferencija: Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije EU

Konferencija "Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije EU" biće održana u petak, 21. oktobra 2016. u Narodnoj skupštini u Beogradu

Konferencija "Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji" biće održana u petak, 21. oktobra 2016. u Narodnoj skupštini, Kralja Milana 14 u Beogradu, od 11 do 15.30 časova. 

Proces pristupanja Evropskoj uniji je najvažniji i najuticajniji proces koji se odvija u Srbiji poslednjih godina. Ovaj proces nije izolovan. Naprotiv, on utiče na modernizaciju i podstiče razvoj zemlje. Cilj procesa je pristupanje Evropskoj uniji, ali njegovi rezultati su izmenjeno zakonodavstvo, modernizovane institucije i reformisana Srbija. 

Imajući u vidu sveobuhvatni karakter procesa evropskih integracija, očigledno je da je sistematska strateška i analitička podrška conditio sine quo non uspešnog pristupanja i reformi. Analitička podrška treba da ima za cilj da uoči dovoljno rano potencijalne probleme sa kojima zemlja može da se suoči u okviru procesa pregovaranja o pristupanju EU kao posledica usklađivanja sa pravnim tekovinama EU. Istovremeno, treba da dâ predloge kako da se ti problemi reše. Treba da obezbedi analitičke studije i stručna mišljenja koje treba pripremiti kao osnov za pisanje pregovaračkih pozicija i drugih strateških ili dokumenata u vezi sa politikama. Konačno, treba da pruži analitičku ocenu doslednosti u okviru i među političkim ciljevima i pozicijama u pregovaračkim poglavljima; ali takođe i usklađenost ekonomskih aspekata procesa pristupanja EU sa opštom makroekonomskom i fiskalnom realnošću zemlje. 

Iako su neki koraci u pravcu strukturiranja i upravljanja gore opisanim elementima napravljeni, pitanja kao što su kako sistem treba da bude institucionalno postavljen, šta bi trebalo da budu njegovi zadaci i koje uloge treba da budu dodeljene kojim institucijama i dalje nisu rešena.

Osim vladinih institucija koje već igraju ili tek treba da preuzmu aktivnu ulogu u ovim procesima, uloga civilnog društva ne sme da se zanemari. Kroz zvanično prihvaćenu platformu – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, srpsko civilno društvo je već dalo vredan analitički doprinos procesu pregovaranja o pristupanju EU. Štaviše, akademska zajednica bi takođe mogla da pruži preko potrebno stručno znanje. Kako da se civilno društvo i akademske institucije ojačaju u ovom pogledu i iskoristi njihov dragocen potencijal je pitanje koje tek treba razmotriti. 

Osim panel diskusije "Sistem za analitičku podršku u Srbiji", na konferenciji će se održati promocija video spotova NKEU za Poglavlja 11, 19 i 23, kao i predstavljanje analiza za poglavlja 11, 15, 19, 23 i 27. 

Na konferenciji će učestvovati i Bojana Ružić iz Fondacije Centar za demokratiju, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 19

Izvor: Nacionalni konvent o EU

NAJAVA DOGAĐAJA