• 15. maj 2017.
  • |  Beograd

Debata Evropskog pokreta u Srbiji – Kako do promene Ustava?

Predstavnici Centra za demokratiju učestvovali su u Javnoj raspravi „Kako do promene Ustava?“, koja je 15.5.2017. održana u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, a u okviru programa Promene Ustava na putu do EU.  

Organizatori su istakli da postoji saglasnost da će Ustav Srbije biti menjan bar dva puta u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Složeni postupak za promenu Ustava usporiće ili produžiti period potreban za imene u vezi sa pristupanjem, ali i bilo koju drugu izmenu Ustava koja se smatra neophodnom. Zbog toga je potrebno izmeniti odredbe Ustava o njegovoj reviziji, bilo u okviru preporučene totalne revizije Ustava, bilo zajedno sa prvim izmenama pojedinačnih odredaba. 

Nakon uvodnog izlaganja dr Vladimira Međaka iz Istraživačkog foruma EPUS-a, koji je govorio o ponovnoj aktuelnosti potrebe izmena Ustava u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i zahvaljujući Akcionom planu za Poglavlje 23, i izlaganja ostalih uvodničara među kojima su bili prof. dr Violeta Beširević sa Pravnog fakulteta Union, prof. dr Tanasije Marinković sa Pravnog fakulteta i prof. dr Jelena Jerinić sa Pravnog fakulteta Union, otvorena je diskusija među učesnicima. 

U kontekstu izlaganja prof. Jerinić o delovima ustava koje će moguće podleći promenama, kao i o pitanju učešća građana u celom procesu, Jadranka Jelinčić iz Fondacije za otvoreno društvo naglasila je da je suvišno pitanje učešća građana u donošenju novog ustava, jer Ustav nije pravni dokument već društveni ugovor. Dakle, nije pitanje da li će, već KAKO će građani učestvovati u njegovim izmenama, naročito u zemlji u kojoj je nizak stepen ustavne kulture, te da ne treba unapred isključivati javnost pod pretpostavkom mogućih zloupotreba. 

Debata Evropskog pokreta u Srbiji – Kako do promene Ustava?

Ona je tom prilikom istakla i dilemu koja “provejava u javnosti” – da li smo za malu ili veliku promenu Ustava. U Akcionom planu je navedeno da će Ustav biti promenjen do novembra 2017. Ključno pitanje je kako menjati Ustav. 

Milan Antonijević iz Yucom-a kaže da još nema javne rasprave, a ni radne grupe koja bi se ozbiljno bavila izmenama Ustava. 

"Zato nije realno očekivati da će biti ispunjeni rokovi iz Akcionog plana. Oko izmena Ustava ne treba brzati i treba sprovesti široku, ozbiljnu i suštinsku javnu raspravu ukoliko hoćemo da ustavne izmene imaju legitimitet", navodi on. 

U kontekstu važnosti javne rasprave prilikom izmena ustava, Nataša Vučković iz Centra za demokratiju naglasila je da je za predstojeću promenu ustava od ključnog značaja upravo kvalitet javne rasprave, u kojoj treba da učestvuju stručnjaci, manjine u srpskom društvu, političke stranke i naročito građani. Javna rasprava treba da doprinese jačanju ustavne kulture i stvaranju većeg poverenja u pravni sistem i pravnu državu. Najvažnije je razgovarati o tome u kakvom društvu i u kakvoj zajednici mi želimo da živimo, istakla je Vučković. 

Evropski pokret nastavlja seriju debata u okviru ovog programa, i to 23.maja u Nišu. 

Pogledajte našu Analizu stručnih i političkih predloga za ustavnu reformu

Debata Evropskog pokreta u Srbiji – Kako do promene Ustava?

Debata Evropskog pokreta u Srbiji – Kako do promene Ustava?

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA