• 12. septembar 2017.
  • |  Beograd

Centar za demokratiju među potpisnicima Platforme za praćenje ERP i ESRP

Centar za demokratiju među potpisnicima Platforme za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija 

Danas smo, ispred Nacionalnog konventa za EU, sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, potpisali "Platformu za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi ERP i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike ESRP u procesu evropskih integracija". Pored nas, ispred NKEU Platformu su potpisali i Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Centar za evropske politike. 

Cilj Platforme je uspostavljanje delotvornog dijaloga Vlade Republike Srbije sa civilnim društvom u Republici Srbiji o sprovođenju najznačajnijih reformskih mera za ekonomski i društveni razvoj RS sadržanim u odgovarajućim oblastima ERP i ESR za 2017. godinu. 

Civilno društvo će se uključiti u rad Platforme po uzoru na model koji je Evropska komisija razvila za praćenje primene Strategije Evropa 2020, i to kroz dodeljivanje operativnih grantova organizacijama civilnog društva za praćenje primene njenog sprovođenja. 

U Narodnoj banci Srbije održan je danas uvodni sastanak za izradu Programa ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. godine, na kojem su učestvovali ministar finansija Dušan Vujović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Saradnja državnih institucija i civilnog sektora u izradi strategije

Ovaj sastanak je formalni početak četvrtog ciklusa izrade dokumenta ERP 2018-2020, na osnovu Smernica za izradu koje je Evropska komisija predstavila u maju ove godine u Briselu, i Preporuka EKOFIN Saveta iz maja ove godine, saopšteno je iz Ministarstva finansija. 

ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou i sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme. 

Novine i iskustva

Na uvodnom sastanku je predstavljen novi ciklus izrade ERP-a sa sadržajem, dinamikom i rokovima, prikazane su novine u smernicama Evropske komisije za njegovu izradu, kao i iskustva u saradnji sa OECD-om i napretku saradnje sa civilnim društvom. 

Uoči sastanka, ministri Vujović i Đorđević su, zajedno sa predstavnicima civilnog društva okupljenim u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji potpisali Platformu za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. 

Na ovaj način, nastavljen je ustaljeni model saradnje državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog dokumenta.

Povećava se društveni konsenzus

Uključivanjem organizacija civilnog društva u proces pripreme i primene strateških dokumenata, povećava se društveni konsenzus prilikom definisanja javnih politika i podiže nivo razumevanja javnosti o efektima koje određene politike proizvode, čime se olakšava njihovo sprovođenje. 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici NBS, Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavnici resornih ministarstava Vlade Srbije, organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o EU, delegacije EU u Beogradu i OECD-a. 

Strukturne reforme su u okviru prethodnog ERP-a 2017-2019, u skladu sa smernicama Evropske komisije, organizovane u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, tržište energije, transporta i telekomunikacija, sektorski razvoj, poslovni ambijent i smanjenje sive ekonomije, istraživanje i inovacije, podsticanje spoljne trgovine i investicije, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

NAJAVA DOGAĐAJA