• 3. april 2018.

Novi osnivači Fondacije Centar za demokratiju

Upoznajte naše nove osnivače: prof. dr Aleksandar Molnar, Maja Dželatović, Milena Stefanović i Vesna Marjanović

Fondacija Centar za demokratiju dobila je pojačanje u redovima svojih osnivača. Ovom odlukom, FCD nastavlja tradiciju uključivanja pojedinaca iz različitih oblasti društvenog, akademskog i poslovnog života posvećenih našim osnovnim vrednostima – izgradnji demokratskog građanskog društva zasnovanog na poštovanju vladavine prava, ljudskih prava, razvijanju društvene solidarnosti i negovanju političke kulture. 

Upoznajte naše nove osnivače: prof. dr Aleksandar Molnar, Maja Dželatović, Milena Stefanović i Vesna Marjanović

Aleksandar Molnar Aleksandar Molnar rođen je 1963. godine u Beogradu. Diplomirani je pravnik (Univerzitet u Novom Sadu, 1986) i doktor socioloških nauka (Univerzitet u Beogradu, 1992). Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu radio je u zvanju asistenta na predmetu Opšta sociologija (1988-1993). Od 1993. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je 2004. izabran za redovnog profesora sociologije, sa težištem istraživanja na Istoriji socijalnih, političkih i pravnih učenja. Na matičnom fakultetu je više godina držao nastavu i iz sociologije međuetničkih odnosa i sociologije muzike, a bio je angažovan i na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži, Beogradskoj otvorenoj školi i Centru za unapređenje pravnih studija. U letnjem semestru 2003. držao je na Georg-Avgust-Univerzitetu u Getingenu (Nemačka) kurs o teoriji i praksi civilnog društva u Istočnoj Evropi, a u zimskom semestru 2014. na Univerzitetu u Novom Sadu kurs o sociologiji prava. 

Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Sociologija, član redakcije časopisa Dijalog, član Predsedništva Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, član Upravnog odbora Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", kao i upravnih odbora više nevladinih organizacija. Izlagao je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i napisao više desetina članaka i knjiga, od kojih je najvažnija Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi (u pet tomova, 2001-2006). Ustavnom pitanju u današnjoj Srbiji posvećene su tri njegove knjige: Oproštaj od prosvetiteljske ideje ustavotvorne skupštine? O rotacionom kretanju revolucije u Srbiji (2000–2007) (2008), Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita. O ustavnom zlopaćenju Srbije u prvoj dekadi 21. veka (2010) i Ustavni haos prve revolucionarne rotacije u Srbiji. 5. oktobar 2000 – 27. jul 2012. (2013). 

Maja Dželatović Maja Dželatović, profesor svetske književnosti, započela je karijeru u oblasti komunikacija kao menadžer u MOBTEL-u, a posle 4 godine nastavila da radi na kreiranju i sprovođenju aktivnosti odnosa sa javnošću u Fondu Centar za demokratiju. 

Tokom dalje karijere radila je kao konsultant na USAID i CARDS projektima. Krajem 2006. postala je direktorka komunikacija u Holcim Srbija, a godinu dana kasnije nastavila na poziciji Direktora marketinga i komunikacija. Danas radi kao nezavisni konsultant na projektima Smart kolektiva, NALED-a, EU i Svetske banke, Fonda za otvoreno društvo i drugim. Bavi se pored PR-a, socijalnim preduzetništvom i društveno odgovornim poslovanjem. Održala je veliki broj treninga i radionica u neprofitnom sektoru. Članica je UO u dve organizacije civilnog društva, Evropske asocijacije direktora komunikacija, kao i Društva Srbije za odnose s javnošću. Projekti koje je vodila dobili su nekoliko nacionalnih nagrada za PR, kao i dve međunarodne nagrade u oblasti PR-a i marketinga – SABRE Zlatne nagrade i Zlatne nagrade Međunarodnog udruženja za odnose s javnošću (IPRA). 

Milena Stefanović Milena Stefanović je diplomirala filozofiju na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i poseduje Master u javnoj administraciji Univerziteta Luiđi Bokoni iz Milana i doktorat  na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu za oblast kulturne politike i menadžment u kulturi. Objavila više naučnih radova o kulturnoj politici, kulturi institucionalnog sećanja, kreativnom preduzetništvu, modelima liderstva u organizacijama u kulturi. Učestvovala na više naučnih konferencija iz oblasti menadžmenta u kulturi (London, Beograd, Skoplje, Zagreb). Gostujući predavač na raznim seminarima i edukacijama za profesionalce u kulturi (seminar Srbija i međunarodna kulturna saradnja 2014; Škola evropske integracije Evropskog pokreta u Kosovskoj Mitrovici, 2015) i istraživač na projektima u regionu (Veštine u kulturi na Zapadnom Balkanu, Britanski Savet, 2017). 

Zaposlena u Evropskom Fondu za Balkan, na poziciji Program menadžera, sa fokusom na podizanje kapaciteta javne uprave i civilnog sektora na Zapadnom Balkanu. Potpredsednica je Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji. Govori engleski i italijanski. 

Vesna Marjanović Vesna Marjanović je diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dugogodišnja je saradnica na mnogim projektima Fondacije Centar za demokratiju, kao što su: Demokratski politički forum, Regionalni program podrške nezavisnom i nepristrasnom sudstvu za Srbiju i Crnu Goru, Politeia. 

Narodna je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U četiri mandata, obavljala je funkciju predsednice Odbora za kulturu i informisanje. Kao članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) bila je potpredsednica Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije PSSE i izvestilac za teme "Novi metodi političkog uticaja na nezavisno novinarstvo", "Kultura i demokratija", "Ugroženo evropsko kulturno nasleđe". Obavljala je i funkciju odbornice u Skupštini grada Beograda (2004-2008) i članice gradskog veća Skupštine grada Beograda (2011-2012). Članica je Upravnog odbora Evropskog foruma muzeja (EMF). Govori engleski jezik.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA