• 16. oktobar 2019.

Borba za reke se mora voditi tamo gde one teku

Intervju sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, aktivistom inicijative Odbranimo reke Stare planine (ORSP) povodom Dijaloga u Centru „Siromaštvo i životna sredina“

U susret novom Dijalogu u Centru pod nazivom „Siromaštvo i životna sredina“, o nekim aspektima ove teme razgovaramo sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, aktivistom inicijative Odbranimo reke Stare planine.

Kako ocenjujete trenutno stanje životne sredine u Srbiji i kakve su posledice izgradnje mini hidroelektrana?

Ekokalipsa danas! U toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Na prirodu pre svega. Svedoci smo kaspaljenja šuma, uništavanja naših najvrednijih vodotokova, pijaće vode i zagađenja vazduha. Srbija je na ivici da prvu put u svojoj istoriji dobije ekološke izbeglice. Posledice izgradnje mini hidroelektrana na životnu sredinu su takve da prirode i društva koje u njoj i od nje živi nema.

Kakve posledice ostavljaju mini hidroelektrane na život lokalnih zajednica, kakvi su uslovi života u tim mestima trenutno?

Prebijanje i premlaćivanje, otimanje i rušenje privatne imovine, podmetanje bombi, paljevina, patroliranje beizbol palicama, rušenje lokalnih puteva, upadanje u kuće od strane policije i otimanje lovačkog oružja bez naloga, odvođenje na poligrafe laži, DNK analize i suva rečna korita. To je sve što lokalno stanovništvo ima od izgradnje MHE.

Da li je reakcija države i nadležnih institucija zadovoljavajuća povodom izgradnje mini hidroelektrana?

Reakcija države čije institucije i pojedinci zajedno sa bankama i učestvuju u ovom zločinu  zadovoljavajuća je po investitore, čije firme nisu ništa drugo nego pogrebna preduzeća za naše reke. Jednom rečju svedoci smo prostituisanja državnih institucija koje krše sve moguće zakone.

Šta je postignuto dosadašnjom borbom protiv izgradnje mini hidro elektrana?

ORSP nije dozvolio izgradnju ni jedne mini hidroelektrane na Staroj planini. Za protekle tri godine, što fizičk i što institucionalno odbranili smo: Visočicu, Jelovičku reku, Toplodolsku reku Rudinjsku reku vratilu u korito i posle dve godine rata sa lokalnom samoupravom grada Pirota na čelu sa Vladanom Vasićem uspeli da izdejstvujemo odluku o zabrani gradnje mini hidroelektrane.

Na koji način je potrebno nastaviti borbu protiv uništavanja životne sredine?

Našu borbu počeli smo 2016. Tako što smo obišli svako selo na Staroj planini ušli u svaku kuću i obavestili ljude kakvo im se zlo sprema. Dakle, borba za reke mora se voditi tamo gde one teku, a to su pre svega sela, pa tek onda gradovi. Svaki aktivizam mora krenuti od sela i u to sam potpunu siguran.

Kakvu ste do sada imali podršku u borbi protiv izgranje mini hidroelektrana i da li ste uspeli da stvorite savezništva u tom pogledu sa drugim organizacijama i inicijativama? 

U početku nismo imali nikakvu podršku. Naše aktivnosti na terenu (preko 20 protesta) privukle su pažnju javnosti i ljudi su počeli da nam se pridružuju. U jednom trenutku priključila nam se i struka. Pre svega mislim na dekana Šumarskog fakulteta prof. Ristića, a kasnije i ostalih. Što se tiče povezivanja sa ostalim organizacijama, imamo korektnu saradnju sa svim domaćim i stranim ekološkim orgnizacijama. Naravno da je važno stvaranje savezništava sa drugim organizacijama i inicijativama.

Fondacija Centar za demokratiju; Foto: Balkan Green Energy News

NAJAVA DOGAĐAJA