• 17. mart 2020.

FCD: Najvažnija solidarnost sa najugroženijima i siromašnima

Saopštenje Fondacije Centar za demokratiju

Naši građani i građanke suočavaju se, kao i tolike hiljade drugih ljudi u drugim zemljama, sa novom krizom, nepredvidljivog trajanja, i još manje predvidljivih posledica. U ovom trenutku najvažnije je očuvanje zdravlja i zdravstvenog sistema za šta najveću odgovornost ima država. Međutim, samodisciplina i odgovornost svakog pojedinca pomažu i našim najbližima i društvu u celini. Solidarnost na koju pozivamo nije samo solidarnost sa bolesnima, već je to opštedruštvena solidarnost, a pre svega solidarnost sa najugroženijima i siromašnima.

Iz iskustva znamo da svaka kriza najviše pogađa najsiromašnije. Najugroženiji su oni koji su angažovani u neformalnoj ekonomiji, koji nemaju pijaću vodu, koji žive u nehigijenskim naseljima, koji nemaju novca za sapun i alkohol, koji ne mogu da se samoizoluju, koji su, po prirodi stvari, i najslabije informisani o propisanim merama zaštite... Ugroženi su svi radnici, a posebno oni angažovani na prekarnim, privremenim i povremenim poslovima, koji će se najpre suočiti s otpuštanjem i nedostatkom sredstava za život. Ugrožene su od gubitka posla samohrane majke koje su prinuđene da prekinu rad van kuće radi brige o deci u uslovima prestanka rada vrtića i škola. Jako su ugroženi stari, pre svega u gradovima, jer mnogi od njih moraju da prekinu dodatni rad koji im omogućuje da prežive uz niske penzije. Pored osnovnih životnih namirnica, nabavka lekova i higijenskih sredstava dodatan je teret za male kućne budžete.

Vlada Republike Srbije i, posebno, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja moralo bi da izađe sa planom zaštite najsiromašnijih u ovoj epidemiji kako bi se i njima pružila adekvatna i finansijska pomoć, kako bi sve informacije do njih blagovremeno stigle i kako bi blagovremeno imali pristup lekaru. Takođe, s obzirom da u ovom trenutku vidimo sve nedostatke Zakona o radu, neophodno je da se u najkraćem roku utvrde standardi rada od kuće kojim bi se definisala prava i obaveze poslodavca i zaposlenih, i to u saradnji sa stručnjacima, predstavnciima privrede i sindikatima i sa nevladinim organizacijama koje se bave ekonomskim i socijalnim pravima i NKEU.

Ako je zdravlje najugroženije, onda je najveća odgovornost na Ministarstvu zdravlja da hitno angažuje dodatne zdravstvene medijatorke, da ih zaposli kao pomoćno zdravstveno osoblje umesto što im plaća 20.500 RSD mesečno po ugovoru o delu, te da njima podeli zaštitna sredstva kako bi u roku od 48 časova obišli najugroženija naselja, obavestili stanovništvo i podelili zaštitna sredstva.

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja da u narednim danima i nedeljama apeluje na solidarnost bogatih sa siromašnima, mladih sa starima, privilegovanih sa onima koji su ugroženi. Informisaćemo građane o radnim pravima u ovim uslovima, i nastojati da osvetljavamo probleme i tražimo rešenja.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA