• 21. juli 2014.
  • |  Beograd

Saopštenje za medije povodom usvojenih Izmena i dopuna Zakona o radu

Fondacija "Centar za demokratiju" i "Centar za dostojanstven rad" izrazili su nezadovoljstvo što su Izmene i dopune Zakona o radu usvojene po hitnom postupku uz izostanak javne rasprave, kakva bi trebalo da postoji kada se menja i dopunjuje jedan sistemski zakon, kakav je ZoR i koji pogađa većinu naših građana... Naše zamerke i predložena rešenja možete pogledati u dokumentu koji je u prilogu.

Fondacija "Centar za demokratiju" i "Centar za dostojanstven rad" izrazili su nezadovoljstvo što su Izmene i dopune Zakona o radu usvojene po hitnom postupku uz izostanak javne rasprave, kakva bi trebalo da postoji kada se menja i dopunjuje jedan sistemski zakon, kakav je ZoR i koji pogađa većinu naših građana. 

Osuđujemo što je verzija izmena i dopuna ZoR koja je ušla u skupštinsku proceduru bila data na uvid javnosti tek od 9. jula 2014. godine, dok su prelazne i završne odredbe postale dostupne u ponedeljak, 14. jula. 

Predstavnici naših organizacija su, nakon sprovedene analize dostupnih izmena i dopuna, došli na stanovište da značajan deo novousvojenih odredbi direktno ide na štetu zaposlenih, dok za neka rešenja ne postoji apsolutno nikakav valjani razlog u pogledu nužnosti izmena (npr. skraćenje roka za pokretanje radnog spora, povećanje roka za izricanje disciplinske sankcije, skraćenje roka za zamenu otpuštenog radnika kao tehnološkog viška i sl.). Zbog toga smo predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prezentovali rešenja koja bi osigurala veće poštovanje prava zaposlenih i otklonila mogućnost da budu zloupotrebljena i tumačena na više načina. Na našu žalost, Ministarstvo nije pokazalo volju da naše preporuke razmotri. 

Na primer, rešenje koje daje mogućnost posodavcu da u periodu od 24 meseca zaključi neograničen broj ugovora o radu na određeno vreme sa zaposlenim, stvara nesigurnost za zaposlene koji u velikom broju slučajeva neće znati da li će im narednog meseca biti produžen ugovor o radu. Ukoliko u takvoj situaciji radnik bude reagovao na nepoštovanje zakona po bilo kom osnovu može dovesti sebe u rizik da ostane bez posla već narednog meseca. 

Izmene kojima je rok za pokretanje radnog spora skraćen sa 90 na 60 dana, po našem mišljenju su neopravdane, a obrazloženja koja su se mogla čuti da su svi prekluzivni rokovi kratki, kao i da se time otklanja neizvesnost kod poslodavca da li će biti pokrenut radni spor, nisu prihvatljiva, a još manje ubedljiva. 

Ostale naše zamerke i predložena rešenja, koja se odnose na plaćeno odsustvo, diskriminaciju na radu, umanjenje prava u slučaju prelaska kod drugog poslodavca i dr. možete pogledati u dokumentu koji je u prilogu. 

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nataši Nikolić, telefon: 011/ 3627-780; e-mail: nikolicn@centaronline.org 

NAJAVA DOGAĐAJA