• 29. novembar 2018.
  • |  Beograd

Regional Youth Compact for Europe, Study visit to NCEU

Fondacija Centar za demokratiju organizuje studijsku posetu Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji (29. i 30. novembra 2018) za članove Balkanske mreže za lokalnu demokratiju, SODEM iz Turske, Youth Act Center iz Albanije i CRTU, u okviru projekta Regional Youth Compact for Europe koji je podržan sredstvima iz Evropske unije.

NAJAVA DOGAĐAJA