• 20. oktobar 2018.
  • |  Novi Sad

Prvi Regionalni trening za partnere „Mladi u regionu zajedno za Evropu“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je u Novom Sadu prvi Regionalni trening za partnere, u okviru regionalnog projekta „Mladi u regionu zajedno za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe). 

Upoznajemo NVO iz regiona sa prioritetnim oblastima u procesu pridruživanja EU, sa naglaskom na vladavinu prava, socijalnu politiku i politike zapošljavanja i reforme javne uprave. 

Osnažujemo partnerske organizacije za monitoring i izveštavanje kako bi aktivnije učestvovale u promociji reformskih procesa na putu ka EU. 

Sa nama su partneri iz Srbije, Albanije, BIH, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Turske. 

Projekat finansira Evropska unija. 

Mladi u regionu zajedno za Evropu

Mladi u regionu zajedno za Evropu

Mladi u regionu zajedno za Evropu

Mladi u regionu zajedno za Evropu

Mladi u regionu zajedno za Evropu

Mladi u regionu zajedno za Evropu

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA