• 1. april 2019.
  • |  Danilovgrad

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Danas je u Danilovgradu počela POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana. 

Školu je otvorila Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju, Stanka Parac, Regionalni koordinator BNLD mreže, Kerim Međedović iz LDA Nikšić, Marko Mrdak iz Pregovaračkog tima Vlade Crne Gore i Ilija Grgurović, zamenik gradonačelnice Danilovgrada.

Ukupno 25 mladih iz regiona će pet dana učestvovati na predavanjima i radionicama na temu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, ključnih izazova u reformskim procesima, o pregovaračkim poglavljima, vladavini prava i osnovnim pravima, zapošljavanju i socijalnoj koheziji... 

Predavači i moderatori su eminentni stručnjaci iz celog regiona. 

Projekat finansiraju:


Evropska unija 

Balkan Trust for Democracy
​(German Marshall Fund of the United States) 

 

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA