• 6. juli 2020.

Milena Mićović Trajković ponovo u timu FCD

Menadžerka kancelarije FCD i organizatorka događaja

Raduje nas što će aktivnosti Fondacije Centar za demokratiju biti osnažene novim angažovanjem Milene Mićović Trajković, naše dugogodišnje saradnice koja će ubuduće u FCD timu imati zaduženje - menadžerka kancelarije i organizatorka događaja.

Milena je po zanimanju diplomirana menadžerka i master (Fakultet političkih nauka, Studije roda), sa bogatim radnim iskustvom organizacije i rukovođenja projektima, posebno u oblastima edukacije, rodne ravnopravnosti, političkim kampanjama i programima i aktivnostima organizacija civilnog društva.

Sigurni smo da će Milena uneti novu energiju i entuzijazam u rad Fondacije Centar za demokratiju i svojim znanjem doprineti još efikasnijem ostvarenju misije i proklamovanih ciljeva FCD.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA