• 7. maj 2021.

Otvorena „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“

Počela sa radom Politeia škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

Fondacija Centar za demokratiju otvorila je novu regionalnu POLITEIA školu za mlade na kojoj učestvuje 30 studenata i mladih stručnjaka sa Zapadnog Balkana i Turske.

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ održava se od 7. do 29. maja 2021. godine putem nove digitalne obrazovne POLITEIA Institute platforme.

Na uvodnom panelu pod nazivom „Mladi na Zapadnom Balkanu – akteri promena“ govorili su: Liselotte Isaksson (Evropska komisija, DG NEAR, Šef sektora – Civilno društvo, socijalna inkluzija i ljudski kapital); Snežana Samardžić Marković (Generalna direktorka za demokratiju, Savet Evrope); Jan Zlatan Kulenović (Programski direktor, Regionalna kancelarija za mlade RYCO); Antonella Valmorbida (Generalna sekretarka, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA); prof. dr Dragoljub Mićunović (Predsednik Upravnog odbora Fondacije Centar za demokratiju, bivši narodni poslanik i predsednik Veća građana Skupštine SRJ). Razgovor je moderirala Nataša Vučković (Izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju), a učesnicima su se obratili i Jasmina Murić (Načelnica za ljudske resurse, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije); Jovan Protić (Kancelarija MOR u Srbiji); Đorđo Cvijović (Regionalna kancelarija za mlade RYCO); Marijana Koceku (WPS Albanija); Emilija Dolovački (Fondacija Centar za demokratiju).

Otvarajući školu, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković je, zahvalivši se učesnicima panela, predstavila dosadašnja postignuća, dugoročne ciljeve i ovogodišnji program Politeia škole. Kao najveće težnje mladih ona je istakla pravedno društvo, veću povezanost sa mladima iz regiona, veću društvenu koheziju i mobilnost naviše. Ova škola je značajna zato što okuplja mlade ljude sa celog Zapadnog Balkana i Turske. Na Politeia školi puno ćemo govoriti o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, naše uverenje je da entuzijazam za Evropu i EU treba da održimo zato što smo se opredelili za evropski put i želimo da naša društva i naše države budu usklađene sa evropskim vrednostima i deluju u skladu sa jakim, kontrolisanim i odgovornim demokratskim institucijama gde građani mogu da ostvare svoja prava. To je važno za mlade ljude kako bi zajedno pružili doprinos unapređenju odnosa u regionu, boljoj saradnji i pomirenju. 

Liselotte Isaksson je istakla da Evropska komisija radi na ojačavanju veza za regionom Zapadnog Balkana, uz nastavak pregovora o budućem članstvu. Naravno, problemi poput nezaposlenosti, korupcije, zagađenja i apatije jesu izazovi, ali su premostivi uz pomoć Evropske komisije. Ta pomoć ogleda se, između ostalog, u programima za mlade - najpoznatiji među tim programima jeste Erasmus, ali i programi finansijske pomoći lokalnim obrazovnim institucijama, čime se doprinosi reformama i većem kvalitetu obrazovanja u celosti. 

Snežana Samardžić Marković govorila je o slabljenju demokratije širom Evrope, naglasivši da je COVID pandemija samo ubrzala ovaj proces. Sve se više dovode u pitanje individualna prava i slobode, koje predstavljaju temelj demokratskog društva. Da bi se demokratska kultura oporavila, smatra ona, ključna je participacija mladih u političkom životu. Mladi žele da ih njihove vlade čuju, da budu ravnopravni partneri u demokratskim procesima. Stoga Savet Evrope pokreće više programa za osnaživanje mladih i posledičnu revitalizaciju demokratije.

O povezanosti mladih i lokalne zajednice govorila je Antonella Valmorbida navodeći da je za nju lokalna zajednica mesto gde mladi treba da izraze svoje želje za participacijom, ali i mesto gde bi trebalo da daju sopstveni doprinos društvu. Na lokalnom nivou, naglasila je ona, najbolje se mogu videti plodovi rada i napora, a glavna poruka za mlade jeste da budu lokalni da bi bili globalni. 

U diskusiji o mladima kao agentima promene Jan Zlatan Kulenović je preneo da je organizacija koju vodi (RYCO) od samog početka fokusirana na mirotvorstvo i kooperaciju mladih u regionu. Sama organizacija jeste primer participacije mladih u odlučivanju, jer u njenom Odboru sedi šest predstavnika mladih, što je i simbolički i praktično važna činjenica, jer se pokazuje da mladi mogu da budu uključeni i zašto je to značajno. 

O bogatom iskustvu građanskog i političkog aktivizma mladima je govorio prof. dr Dragoljub Mićunović, naglasivši da je za njega motiv uvek bio stvaranje dobrih građana, koje može stvoriti samo dobra država. Važno je da omladina zna šta znači biti dobar građanin, važno je učiti, važno je boriti se, demokratiji je potrebno što više prijatelja. Profesor Mićunović je uputio poruku mladima – sve je u vašim rukama, želim vam da stvorite humaniji i bolji svet u kojem će se lepše i lakše živeti! 

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ namenjena je mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji, na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji, a rad škole ove godine se realizuje putem nove regionalne digitalne obrazovne POLITEIA platforme.

POLITEIA škola je program koji Fondacija Centar za demokratiju uspešno realizuje već više od dve decenije. Od prve „Politeia škole za civilno društvo“ održane 1997. godine na kojoj su polaznici sticali znanja o demokratiji i evropskim vrednostima - do danas je na našim kursevima nekoliko hiljada mladih obučeno i osnaženo za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Politeia je, imajući u vidu odličan izbor predavača, interaktivnu metodologiju učenja, kao i sjajno kvalifikovane polaznike, danas prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih neformalnih nastavnih programa na ovim prostorima. 

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju i USAID.

Pogledajte FOTO GALERIJU „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Opening Panel: „Youth in the Western Balkans – Agents of Change“

NAJAVA DOGAĐAJA