• 20. maj 2021.

Panel debata „3E – Ekonomija, energija i ekologija na Zapadnom Balkanu“

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 20. maja 2021. godine, u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe), panel debatu „3E – Ekonomija, energija i ekologija na Zapadnom Balkanu“

Debata je održana kao deo programa regionalne škole za mlade „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ koju FCD realizuje od 7. do 29. maja 2021. godine za 30 studenata i mladih stručnjaka sa Zapadnog Balkana i Turske.

Otvarajući skup, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković je poručila da su pitanja ekonomije, ekologije i energije važna pitanja na Zapadnom Balkanu, zbog čega je želja FCD da, pored polaznika Politeia škole, i šira javnost dobije priliku da čuje šta o ovim značajnim temama imaju da kažu eksperti, donosioci odluka i predstavnici akademske zajednice. 

Kori Udovički (predsednica Upravnog odbora CEVES, Beograd, i bivši ministar za energetiku i rudarstvo u Vladi Republike Srbije) je podvukla da, kada govorimo o temi održivog razvoja, postoje tri stuba - prvi stub je ekonomski razvoj; drugi stub je socijalni, pod kojim smatramo razvoj ljudskih resursa; i treći stub koji je veoma bitan, a često se zapostavlja - to je ekološka održivost planete.

Aleksandar Kovačević (ekspert za pitanja energetike, Beograd) je ocenio da je naš region, Zapadni Balkan, trenutno u problemu kada su ove teme u pitanju - svi aspekti su zapostavljeni, tehnički, finansijski, donošenje odluka, politike. U svim ovim aspektima, manje-više, svuda postoje izazovi.

Prof. dr Vladimir Janković (Univerzitet u Mančesteru, Velika Britanija) je naglasio da je, da bismo postigli održivost, potrebno da imamo dugoročnu strategiju koja će se poštovati. Profesor Janković je poručio da se samo na taj način može doći do rezultata.

Linda Çavdarbasha (zamenica ministra za životnu sredinu, Vlada Kosova*) je, govoreći o institucijama, strateškim dokumentima, održivosti, istakla da postoji mnogo stvari koje treba analizirati u okviru Zelene agende, što je svakako veoma ambiciozan zadatak.

Ana Marjanović Rudan (konsultant za javne politike, Praxis Development) je polaznicima Politeia škole govorila o istoriji Berlinskog procesa i njegovog uticaja na region Zapadnog Balkana - kako i zbog čega je nastao, kao i o važnosti te inicijative. 

Na debati su otvorena i pitanja koliko su građani i donosioci odluka na Zapadnom Balkanu osvešćeni kada su ove teme u pitanju, da li se i u kojoj meri sprovode ekološki projekti, da li je energetska efikasnost ostvariva na Zapadnom Balkanu i koliko zaostajemo za Evropskom unijom?

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju i USAID.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Panel debata „3E – Ekonomija, energija i ekologija na Zapadnom Balkanu“

NAJAVA DOGAĐAJA