• 30. novembar 2021.

Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“ (VIDEO)

Projekat: „Radna prava su naša prava“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 30. novembra 2021. godine, u okviru projekta „Radna prava su naša prava“, debatu „Položaj stranih radnika u Srbiji“.

Uvodničari:

  • Nebojša Miletić, Unija poslodavaca,
  • Saša Torlaković, Sindikat radnika građevinarstva,
  • Ivana Gordić-Perc, novinarka VOICE-a,
  • Andrijana Radoičić-Nedeljković, udruženje ATINA,
  • Olga Vučković-Kićanović, konsalting za radno pravo i HR „Fides“,
  • Branislav Markuš, Zrenjaninski socijalni forum,
  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju

Moderatorka: Ljubica Gojgić (novinarka).

Pitanje položaja stranih radnika u Srbiji i problem nedostatka radne snage u mnogim privrednim delatnostima sve su aktuelnije teme, posebno u svetlu činjenice da naša država nema strategiju privrednog razvoja, kao ni jasan plan angažovanja radnika iz inostranstva. I pored toga, u Srbiji radi veliki broj stranih radnika. Prema zakonskim propisima, stranac kome je izdata dozvola za rad ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljanin Srbije. Međutim, u praksi je neretko sasvim drugačija situacija. Strani radnici često su radno angažovani bez propisanih radnih dozvola, dakle rade „na crno“ i nemaju regulisan radno-pravni status niti su socijalno osigurani.

Koliko su problemi radnika iz inostranstva slični problemima zaposlenih državljana Srbije? Postoji li kršenje zakonskih normi i kako u ovim slučajevima postupaju Inspektorat za rad i drugi nadležni organi? Da li pravosudni organi reaguju adekvatno i šta pokazuje sudska praksa? Koliko su sindikalne organizacije i udruženja poslodavaca uključeni u ovaj problem? Na koji način mediji izveštavaju o položaju stranih radnika u Srbiji? Kakva je po ovom pitanju uloga javnosti i civilnog društva? Na ova i druga otvorena pitanja pokušali smo da odgovorimo na debati „Položaj stranih radnika u Srbiji“.

Debatu smo organizovali u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Ivana Gordić-Perc - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Branislav Markuš - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Olga Vučković-Kićanović - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Saša Torlaković - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Andrijana Radoičić-Nedeljković - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Nebojša Miletić - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

Nataša Vučković - Debata „Položaj stranih radnika u Srbiji“

NAJAVA DOGAĐAJA