• 25. mart 2022.

Debata „Radna i druga socijalna prava u izbornim političkim programima“ (VIDEO)

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, javnu debatu na temu „Radna i druga socijalna prava u izbornim političkim programima“

Budući da su radna i druga socijalna prava veoma značajna za najveći broj građana, a u Srbiji je u toku predizborna kampanja, želeli smo da sa predstavnicima izbornih lista i sindikata pokrenemo diskusiju o ovoj važnoj temi. Kakvi su stavovi političkih partija i pokreta prema Zakonu o radu i drugim zakonskim i strateškim dokumentima iz oblasti socijalne politike i zapošljavanja koji su na snazi u Republici Srbiji? Na koji način se o ovoj temi kandidati obraćaju biračima? U kojoj meri su radna i druga socijalna prava zastupljena u njihovim predizbornim programima? Koliko se ovoj temi posvećuje vremena i prostora u javnim nastupima tokom kampanje? Da li se o radnim i drugim socijalnim pravima razgovara u direktnim susretima sa građanima?

Cilj debate je bio da kroz konstruktivan dijalog javnosti približimo odnos učesnika/ca na predstojećim izborima prema zaštiti i ostvarivanju radnih i drugih socijalnih prava. Za šta se zalažu i protiv čega se bore? Koji će biti njihovi najvažniji potezi u ovoj oblasti ukoliko im građani ukažu poverenje na izborima? Na ova i druga otvorena pitanja pokušali smo da odgovorimo na debati „Radna i druga socijalna prava u izbornim političkim programima“.

U debati su učestvovali: Marko Miletić (Izborna lista: Moramo), Željko Veselinović (Izborna lista: Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije), Goran Radosavljević (kandidat za premijera izborne liste: Boris Tadić – Ajmo ljudi), Ranka Savić (predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata). Razgovor je moderirala Suzana Trninić, novinarka.

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“​ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

„Radna i druga socijalna prava u izbornim političkim programima“, 25.3.2022.

NAJAVA DOGAĐAJA