• 15. mart 2023.

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“ održan je 15. marta 2023. godine u Beogradu.

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ (InR), koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao političkim partnerom i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao ključnim partnerom i Fondacija Centar za demokratiju, organizovali su završni Nacionalni dijalog u formi nacionalne konferencije koja je posebnu pažnju posvetila položaju Roma i Romkinja na tržištu rada i normativnom okviru za postizanje pune ravnopravnosti i zaštite, kao i njihovom ekonomskom jačanju i uključivanju. 

Konferenciju su otvorili: Tomislav Žigmanov, ministar, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Zoran Rajović, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Kristijan Šiling, šef odeljenja za privrednu saradnju, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji. Uvodna reč o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa: Nataša Vučković, generalna sekretarka, Fondacija Centar za demokratiju.

Na konferenciji su predstavljene Preporuke koje su razvijene u cilju unapređenja postojećih praksi i politika relevantnih za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, na osnovu iskustva u realizaciji programa, ekspertize brojnih stručnjaka, nalaza sa posebnih dijalog sesija održanih sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Stalnom konferencijom gradova i opština i Nacionalnim konventom o EU. Uzeta je u obzir i diskusija održana tokom Nacionalnog dijaloga održanog u decembru 2021. na temu socijalnog uključivanja i ekonomskom osnaživanju Roma/Romkinja i povratnika/povratnica.

Preporuke bi trebalo da doprinesu efikasnom sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2022-2030, odnoseći se na pojedina sistemska rešenja u vezi sa poboljšanjem položaja pripadnika ove ranjive grupe na tržištu rada. 

Panel I: Socijalno uključivanje Roma i Romkinja - realizacija, monitoring i evaluacija: Nina Mitić, pomoćnica ministra, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Miloš Mihajlović, Komesarijat za izbeglice i migracije; dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Grad Kragujevac; Dušan Jovanović, Stalna konferencija gradova i opština; Nenad Vladisavljev, Udruženje romskih studenata Novi Sad.

Panel II: Socijalno preduzetništvo - potencijal za uključivanje najranjivijih grupa na tržište rada: Sanja Gavranović, rukovodilac grupe za upravne i upravno-nadzorne poslove za oblast zapošljavanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Dina Rakin, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije; Kilino Stojkov, Ekološka zadruga u Adi; Nikoleta Kosovac, Lice ulice; Marko Košutić, Plava ptica Kula (socijalno preduzeće osoba sa invaliditetom); Igor Kojčić, Inicijativa za razvoj i saradnju.

Panel III: Obrazovanje - formalno i neformalno obrazovanje kao izlaz iz siromaštva i socijalne isključenosti: Sofija Osmanović, šefica Odseka za unapređenje položaja Roma, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Ilija Knežević, načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje; Slavica Vasić, Romski ženski centar Bibija; Vladimir Damnjanović, kompanija Continental; Marko Cenić, OCD „Osveženje“; Ljiljana Vasić, Udruženje „Pomoć deci“.

Predstavljanje istraživanja o unapređenju socijalno-ekonomskog položaja korisnika/ca Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji: Mihajlo Đukić, Institut ekonomskih nauka.

Završne napomene i zatvaranje konferencije: Danica Belić, savetnica, projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Program/Agenda konferencije (PDF) 

FOTO GALERIJA: Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Otvaranje konferencije

Nataša Vučković o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

Panel I: Socijalno uključivanje Roma i Romkinja - realizacija, monitoring i evaluacija

Panel II: Socijalno preduzetništvo - potencijal za uključivanje najranjivijih grupa na tržište rada

Panel III: Obrazovanje - formalno i neformalno obrazovanje kao izlaz iz siromaštva i socijalne isključenosti

Predstavljanje istraživanja

Završne napomene i zatvaranje konferencije

NAJAVA DOGAĐAJA