Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

 

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“ održan je 15. marta 2023. godine u Beogradu. 

Foto: Svetislav Brcanski / FCD 

NAJAVA DOGAĐAJA