• 25. april 2023.
  • |  Smederevo

Debata u Smederevu: „Završili smo školu - šta ćemo za posao?“

- Šanse i izazovi za zapošljavanje mladih na tržištu rada u Srbiji -

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 25. aprila 2023. godine u Smederevu, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu na temu „Završili smo školu - šta ćemo za posao?“.

U diskusiji su učestvovali/e: Ljubivoje Radonjić, Centar za istraživanje javnih politika; Ivan Savić, Opšte udruženje preduzetnika Smedereva; Jovana Božičković, Krovna organizacija mladih Srbije; Maja Oklobdžija Slijepčević, psihološkinja PP službe srednje stručne škole u Smederevu; Milana Kukuriković, HR kompanije Meteh u Smederevu; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Razgovor je moderirala Nataša Rašković, Udruženje Pro.Tok21.

Veliki broj mladih u Srbiji nisu zaposleni, niti su u procesu obrazovanja, ni na obuci. Kada završe proces obrazovanja, mladi kod nas aktivno traže posao u proseku dve godine, dok taj proces tranzicije iz obrazovanja u svet rada u Evropskoj uniji traje između četiri i šest meseci. Početkom godine usvojena je Nacionalna strategija za mlade do 2030. godine, u toku je kreiranje Akcionog plana, ali i rad na novom Zakonu o mladima koji bi trebalo da bude osnov realizacije mera koje su definisane Strategijom. 

Na debati se razgovaralo o tome kako sistemski unaprediti kvalitet života mladih ljudi u Srbiji. Da li za to imamo neophodnu zakonsku regulativu i adekvatne javne politike? Mogu li se uspešno uskladiti svet obrazovanja i tržište rada? Postoji li planski pristup kada su u pitanju nova zanimanja, veštačka inteligencija, zeleni poslovi, održiva privreda i poljoprivreda? Kako mladima omogućiti lakše osamostaljivanje, dostojanstven rad i život? Koliko nam mogu pomoći iskustva i mehanizmi EU, kao što je evropski program Garancije za mlade? Šta o svemu tome misle predstavnici mladih, poslodavaca, akademska zajednica, lokalna uprava i civilno društvo? 

U diskusiji je istaknuto da reforme i EU integracije donose korist u obrazovanju, traženju posla, osamostaljivanju mladih. Zajednički zadatak je osnaživanje međugeneracijskog poverenja jer nama je stalo do vas, a vama je stalo do vaše budućnosti, poručila mladima je Nataša Vučković.

Debata je održana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata u Smederevu: „Završili smo školu - šta ćemo za posao?“

NAJAVA DOGAĐAJA