• 18. maj 2023.

Debata „Da li si radnica ili si direktor?“ (FOTO, VIDEO)

- Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena -

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 18. maja 2023. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Da li si radnica ili si direktor?“ (Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena)

U diskusiji su učestvovale: Nina Mitić, Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog; Svenka Savić, profesorka emeritus; Marijana Pajvančić, profesorka Univerziteta u Novom Sadu u penziji; Maja Mićić, Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji; Marina Nikolić, Institut za srpski jezik SANU; Jelena Filipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu; Jelena Lalatović, Institut za književnost i umetnost; Marjana Stevanović, novinarka lista Danas; Kosana Beker, Udruženje FemPlatz; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; Leila Ruždić TrifunovićMarina Savković, Univerzitet Metropolitan.

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme, organizovala je debatu sa željom da se razgovara o važnosti potpune primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim je propisana upotreba rodno senzitivnog jezika kao jedna od mera koja obezbeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim sferama društvenog života i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda. Korišćenje rodno osetljivog jezika utiče na veću vidljivost žena u javnom životu, naročito na polju rada, a samim tim doprinosi i demokratizaciji društva i podizanju svesti o značaju jednakosti žena i muškaraca. 

Razgovaralo se i o tome zašto u Srbiji postoji protivljenje upotrebi rodno senzitivnog jezika, sa čestom argumentacijom da se time vrši nasilje nad jezikom i da to nije u skladu sa jezičkom normom. Zbog čega po ovom pitanju i dalje postoje otpori i polemike u javnosti? Koliko je rodno senzitivan jezik važan za postizanje pune rodne ravnopravnosti i unapređenje socio-ekonomskog položaja žena? Kakve su preporuke za upotrebu rodno osetljivog jezika u nazivima radnih mesta, položaja, zvanja i zanimanja? Kako da nediskriminativan govor postane standard i u našoj zemlji? Da li je uloga Crkve da obeshrabruje sprovođenje donetih zakona? Kakva je po ovim pitanjima uloga poslenika javne reči i medija? O ovim i drugim pitanjima razgovarali/e smo sa predstavnicima/ama donosilaca odluka, akademske zajednice, medija, organizacija civilnog društva i istaknutim ekspertima/kinjama. 

Debata je održana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

IZ MEDIJA: 
TV prilog RTS Dnevnik 2: Drugarice i drugovi, direktori i radnice - rodno osetljiv jezik, lingvistika ili društvena moć

 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Da li si radnica ili si direktor?“ (18.5.2023)

NAJAVA DOGAĐAJA