Dostojanstveno raditi u Srbiji

Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata

Tokom 2017. godine Centar za demokratiju sprovodi projekat DOSTOJANSTVENO RADITI U SRBIJI – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata.

Saradnja civilnog društva i sindikata sprovešće se kroz međusobnu razmenu iskustava i znanja, s namerom da povećamo njihove kapacitete u oblasti zaštite i promocije radnih prava.

Kontinuirani nadzor nad implementacijom zakonskih okvira vezanih za radna prava i stručna analiza zakonskih reformi uz promociju standarda dostojanstvenog rada i podizanje svesti građana o ovoj temi, doprineće boljem razumevanju ove oblasti u civilnom sektoru i široj javnosti. 

Aktivnostima koje realizujemo povezaćemo različite aktere u oblasti zaštite radnih prava na lokalnom i nacionalnom nivou, a sve to u cilju promocije i doprinosa primene standarda dostojanstvenog rada u Srbiji.

DOSTOJANSTVENO RADITI U SRBIJI se nadovezuje na prethodno realizovan projekat Centra „Radna prava u Srbiji – Praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje“, u okviru koga je sprovedena Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu. 

Projekat podržava Međunarodni Olof Palme Center. 

NAJAVA DOGAĐAJA