2013: "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"

Fondacija "Centar za demokratiju" započela je u junu 2013. godine realizaciju projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"...

Tokom različitih projekata koje smo sproveli prethodnih godina, a naročito kroz akciju Crno na belo - Zajedno smo glasniji, građani su pokazali da je više nego potrebno i opravdano uključivanje organizacija civilnog društva u oblasti zaštite prava radnika i uređivanja sfere rada. Zbog toga smo veliki deo naših aktivnosti usmerili na uključivanje što većeg broja organizacija civilnog društva čiji se korisnici i članovi neminovno susreću sa problemima pri zapošljavanju i na radu, a takođe su u mogućnosti da doprinesu poboljšanju situacije u ovoj oblasti.  

Crno na belo - Zajedno smo glasniji!Fondacija "Centar za demokratiju" započela je u junu 2013. godine realizaciju projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava" koji ima za cilj da organizacije civilnog društva (OCD), kao legitiman akter, aktivnije učestvuju u procesu planiranja javnih politika u polju zaštite prava radnika. 

Podržavamo organizacije u lokalnim sredinama koje žele da se uključe u programe za zaštitu i nadzoru radnih prava, ali i ekonomskih i socijalnih prava u širem smislu. Podstičemo učešće građana da putem online portala i socijalnih mreža da iskažu svoje prioritete. Zalažemo se za unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti koje će biti razmatrane sa relevantnim stručnjacima.

Projekat je deo akcija Crno na belo i sprovodi se u partnerstvu sa Centrom za nove komunikacije Dokukino, Timočkim klubom, Udruženjem građana Zajedno, i Resurs centrom Majdanpek

Sprovođenje projekta finansijski je podržao USAID preko Instituta za održive zajednice

http://serbia.usaid.gov/home.4.htmlhttp://www.iscserbia.org/serbian/

NAJAVA DOGAĐAJA