"Dostojanstven rad za svakog" (2012-2013)

Projektom "Dostojanstven rad za svakog" tokom 2012. i 2013. godine smo animirali, podsticali i osnažili građane da se efikasnije bore za svoja radna prava, a istovremeno umrežili sve one aktere koji su ključni u borbi za bolji i dostojanstveniji u Srbiji, što nam je i bio cilj.

Dostojanstven rad znači produktivno radno mesto na kome se štite prava radnika, na kome se može zaraditi pristojna zarada i gde postoji odgovarajuća socijalna zaštita. Velika nezaposlenost je najveći problem u Srbiji, ali istovremeno je važno da postoje uslovi za dobar posao. Projektom "Dostojanstven rad za svakog" tokom 2012. i 2013. godine smo animirali, podsticali i osnažili građane da se efikasnije bore za svoja radna prava, a istovremeno umrežili sve one aktere koji su ključni u borbi za bolji i dostojanstveniji u Srbiji, što nam je i bio cilj. 

Šta smo uradili

 • U 12 gradova sprovedena je kampanja pod nazivom "Crno na belo - Zajedno smo glasniji" kojom smo motivisali građane da se bore za poštovanje svojih prava u sferi rada i formirane su lokalne koalicije za podršku koje su bile sačinjene od relevantnih aktera iz javnog, civilnog i privatnog sektora. 
 • Održano je 38 uličnih akcija širom Srbije u tri ciklusa čije su teme bile rad na crno, bezbednost i zdravlje na radu i mobing. 
 • Preko 5.000 građana svojim potpisom podržalo naše zahteve formulisane u Deklaraciji za dostojanstven rad .
 • Razgovarali smo sa preko 15.000 građana i dali blizu 1.000 pravnih saveta - najviše u vezi sa neisplatom zarada, zlostavljanjem na radnom mestu, diskriminacijom pri zapošljavanju i na radu, radom na crno, bezbednošću i zdravljem na radu... Svakodnevno smo tokom 10 meseci bili na raspolaganju građanima preko telefona i on-line i prikupili više stotina svedočanstava građana iz cele Srbije. 
 • U našim aktivnostima učestvovalo je preko 300 predstavnika državnih institucija sa kojima smo učvrstili saradnju. Neke od njih su Ministarstvo rada i socijalne politke, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorat za rad, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Viši prekršajni sud. Podršku je dao i značajan broj predstavnika biznisa, a naročito smo dobro sarađivali sa privrednim komorama i poslodavačkim udruženjima. 
 • Objavili smo publikaciju "Ka efektivnijem postupanju prekršajnih sudova i inspekcija rada u zaštiti prava radnika"
 • Javno smo promovisali preporuke ( video ) za unapređenje rada ovih institucija i prosledili ih relevantnim donosiocima odluka. Takođe, objavili smo i zbirku odabranih preporuka u vezi sa različitim temama iz ove oblasti. 
 • Izrađen je veb portal crnonabelo.com koji je imao više od 50.000 posetilaca i preko 100.000 pregleda stranica. Preko portala građani su takođe slali svoja pitanja i mogli su da kontaktiraju relevantne institucije. Samo u novembru 2012. ovim putem dobili smo preko 100 pitanja građana. 
 • Na Fejsbuku i Tviteru broj aktivnih "lajkera" i pratilaca je dostigao 8.000 (koji se progresivno uvećavao i nakon završetka projekta). Ovim putem smo doprli do pola miliona građana, a najpopularniji sadržaj videlo je 200.000 korisnika socijalnih mreža. 
 • Preko 200 organizacija civilnog društva je na različite načine učestvovalo u projektu i veliki broj je potpisalo Deklaraciju za dostojanstven rad ( spisak ). 
 • Projekat je predstavljen na sajmovima civilnog društva u Beogradu i Nišu. 
 • Mediji su aktivno pratili kampanju, a koalicija se više od 100 puta pojavila u štampanim i elektronskim medijima ( mediji o projektu ). 

Projekat je na nacionalnom i lokalnom nivou sproveden u partnerstvu sa Centrom za razvoj neprofitnog sektora , Centrom za nove komunikacije Dokukino , Timočkim klubom , Udruženjem građana Zajedno, zajedno i Resurs centrom Majdanpek . Sprovođenje projekta finansijski je podržao USAID preko Instituta za održive zajednice

Početak projekta i rada veb portala www.crnonabelo.com
Početak projekta i rada veb portala www.crnonabelo.com  

Građani su na različite načine mogli da dođu do informacija o projektu i našim aktivnostima (jun 2012)

Građani su na različite načine mogli da dođu do informacija o projektu i našim aktivnostima (jun 2012)

Građani su na različite načine mogli da dođu do informacija o projektu i našim aktivnostima (jun 2012) 

Najava kampanje i prvog ciklusa aktivnosti na temu rada na crno u Media centru u Nišu

Najava kampanje i prvog ciklusa aktivnosti na temu rada na crno u Media centru u Nišu. Na slici: Zvezdana Milosavljević - Inspektorat rada, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Anđelka Marković - PR kampanje Crno na belo - Zajedno smo glasniji i Snežana Pavković - Timočki klub (19. jun 2012) 

Konferencija za medije u Boru povodom početka drugog ciklusa aktivnosti na temu bezbednosti i zdravlja na radu

Konferencija za medije u Boru povodom početka drugog ciklusa aktivnosti na temu bezbednosti i zdravlja na radu. Na slici: Bojana Ružić - Fondacija Centar za demokratiju, Jasminko Hadžisalihović - Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Boris Ilijevski, Resurs centar Majdanpek (9. oktobar 2012) 

Prezentacija Crno na belo - Bezbednost i zdravlje na radu u Privrednoj komori Beograda

Prezentacija "Crno na belo - Bezbednost i zdravlje na radu" u Privrednoj komori Beograda namenjena predstavnicima državnog sektora, poslodavcima, licima za bezbednost i zdravlje na radu, kao i zaposlenima, a prisutnima su se obratili direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, g-đa Vera Božić Trefalt i predstavnik Unije poslodavaca Srbije, g. Zoran Punoševac (26. septembar 2012) 

Ulična akcija u Nišu

Ulična akcija u Nišu. Tema - Mobing - Građani potpisuju Deklaraciju sa zahtevima za dostojanstven rad (20. novembar 2012) 

Zaječar

Zaječar. Tema - Bezbednost i zdravlje na radu (13. oktobar 2012) 

Predstavljanje rezultata kampanje. Medija centar, Beograd.

Predstavljanje rezultata kampanje. Medija centar, Beograd. Na slici (s leva na desno): Snežana Pavković - Timočki klub, Anđelka Marković - PR kampanje, Bogdan Gavanski - šef misije ISC Srbija, Bojana Šekeljić - Dokukino (28. februar 2013) 

"Dostojanstven rad za svakog" (2012-2013)

NAJAVA DOGAĐAJA