• autor/i: Sarita Bradaš, Ivan Sekulović

Analiza efekata na društvo javnih politika - pregled međunarodnih i domaćih metodologija sa kritičkim osvrtom

Publikacija „Analiza efekata na društvo javnih politika - pregled međunarodnih i domaćih metodologija sa kritičkim osvrtom“ autora Sarite Bradaš i Ivana Sekulovića

NAJAVA DOGAĐAJA