Monitoring izveštaj „Srbija 2030 – pripremljenost za sprovođenje Agende 2030“

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme „Održivi razvoj za sve” tokom protekle godine sprovele su sveobuhvatno istraživanje, čiji je cilj bio da odgovori na pitanja Koliko je Srbija pripremljena za postizanje ciljeva održivog razvoja i šta treba da uradimo kako bismo se što više približili njihovom ostvarivanju? Odgovori na ova pitanja predstavljani su u publikaciji „Srbija 2030 – Pripremljenost za sprovođenje Agende 2030“.

Nalazi analiza predstavljeni u izveštaju ukazuju na to da su određeni procesi, koji su značajni za sprovođenje Agende 2030, započeti ili sprovedeni, uključujući mapiranje ciljeva održivog razvoja u odnosu na postojeće planske dokumente, uspostavljanje institucionalnih mehanizama sa zvaničnim nadležnostima za nadgledanje sprovođenja Agende 2030 i sistema za praćenje napretka i izveštavanje. Ipak, određeni ključni procesi, kao što su usvajanje nacionalne strategije održivog razvoja sa prioritetnim ciljevima razvoja i uspostavljanje sistema sprovođenja i praćenja ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou, još uvek nisu realizovani. Takođe, predstavnici zainteresovanih strana su i dalje nedovoljno uključeni u procese sprovođenja Agende 2030.

U okviru izveštaja, analizirana je pripremljenost za dostizanje pojedinačnih ciljeva održivog razvoja, a na osnovu te analize može se zaključiti da je potrebno dalje raditi na unapređivanju okvira javnih politika i pravnog okvira za njihovo dostizanje, uspostavljanju institucionalnih i koordinacionih mehanizama i mehanizama za praćenje napretka i izveštavanje. Postoje izvesne razlike između ciljeva, za neke je okvir već u velikoj meri uspostavljen, pa ipak, trenutni okvir za postizanje većine ciljeva tek je delimično uspostavljen ili opšte nije funkcionalan.

Za dostizanje ciljeva održivog razvoja, imajući u vidu njihovu ambicioznost i značaj, naročito u trenutnom kontekstu pandemije koja ima brojne negativne posledice, uz neophodno usvajanje Plana razvoja sa prioritizovanim ciljevima održivog razvoja, ključna je saradnja javnog sektora, privatnog sektora, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i građana.

Sadržaj ovog izveštaja može da pruži polaznu osnovu za dalje zajedničke aktivnosti za ostvarivanje ciljeva koji su važni za društvo u kome živimo.

Platforma „Održivi razvoj za sve” je deo projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, a sprovodi je GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) u saradnji sa šest organizacija civilnog društva: Beogradskom otvorenom školom, Beogradskim fondom za političku izuzetnost, Fondacijom Ana i Vlade Divac, Fondacijom Centar za demokratiju, Centrom za visoke ekonomske studije i Timočkim omladinskim centrom. Rad Platforme podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke.

NAJAVA DOGAĐAJA