Izveštaj o prioritetima „Srbija 2030: Razvojni prioriteti – izveštaj nedržavnog sektora”

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme „Održivi razvoj za sve” objavile su dokument pod nazivom „Srbija 2030: Razvojni prioriteti – izveštaj nedržavnog sektora” (Izveštaj o prioritetima) koji predlaže ključne razvojne prioritete kojima Srbija treba da teži kako bi obezbedila kvalitetniji život svojim građanima.

Republika Srbija još nije nacionalizovala i prioritizovala ciljeve održivog razvoja, nije ih ugradila u druga dokumenta javnih politika, niti je uspostavila jasan i transparentan okvir za njihovo finansiranje i praćenje u punom obimu. Sprovođenje Agende 2030 do sad je bio formalan i nepotpun proces.

Izveštaj ilustruje na koji način se Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja mogu koristiti pri formulisanju nacionalnih razvojnih prioriteta i politika. Nalazi Izveštaja za cilj imaju i da pozovu Vladu RS da što pre započne proces izrade Plana razvoja, predviđenog Zakonom o planskom sistemu, kao i proces nacionalizacije Agende 2030 – i da ta dva procesa usko poveže. Ovaj Izveštaj treba da motiviše zainteresovane strane – pre svega organizacije civilnog društva i poslovni sektor – da aktivno doprinesu daljem dijalogu na temu oblikovanja pravca razvoja društva i izbora prioriteta.

Odgovarajući standard života jedan je od uslova dostojanstva, a dostizanje „evropskog” standarda života višegodišnja, neostvarena, težnja građana i građanki Srbije. Za 10 godina moguće je postići da svaka porodica bude adekvatno materijalno obezbeđena, da svaka osoba koja to želi ima formalni posao koji ne samo da joj obezbeđuje poštovanje svih radnih prava, uključujući i pravo na adekvatan odmor, bolovanje i zaštitu, već i perspektivu ličnog i imovinskog napretka.

Ovim dokumentom partneri na platformi „Održivi razvoj za sve” zalažu se se za vrednosti i viziju budućnosti iskazane u ovoj Agendi, kao i da se njeni mehanizmi i ciljevi iskoriste kako bi se pokrenuo proces dugoročnog razvojno-strateškog odlučivanja u Srbiji.

Platforma „Održivi razvoj za sve” je deo projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, a sprovodi je GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) u saradnji sa šest organizacija civilnog društva: Beogradskom otvorenom školom, Beogradskim fondom za političku izuzetnost, Fondacijom Ana i Vlade Divac, Fondacijom Centar za demokratiju, Centrom za visoke ekonomske studije i Timočkim omladinskim centrom. Rad Platforme podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke.

NAJAVA DOGAĐAJA