• autor/i: Miloš Đajić

Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

2021. 

Autor: Miloš Đajić, Centar modernih veština 

Iz analize: "Rodna ravnopravnost je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije. Ona predstavlja ključni preduslov ukupne ravnopravnosti, socijalne pravde, održivog ekonomskog rasta i razvoja društva. Takođe, ona spada u temeljno pravo i jedno od glavnih načela 'evropskog stuba' socijalnih prava. 

Posebna pažnja rodnoj ravnopravnosti u Evropskoj uniji se posvećuje od 2000. godine. Tada su članice Evropske unije u Nici (Francuska) usvojile Povelju Evropske unije o temeljnim pravima, koja uključuje lična, ekonomska i socijalna prava. Ova povelja između ostalog kaže: 'Unija je osnovana na principima slobode, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, vladavini prava i principa koji su zajednički svim članicama EU. Unija će poštovati ljudska prava koja su garantovana EU Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda i koja je potpisana u Rimu 4. novembra 1950. godine'." (...) 

PREUZMITE analizu u PDF formatu: 
 

Miloš Đajić: Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije 


Analiza je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“) 

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

NAJAVA DOGAĐAJA