Panel diskusija „Osetljive grupe na tržištu rada u Srbiji“ (Godišnja konferencija)

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Godišnja konferencija: Panel diskusija „Osetljive grupe na tržištu rada u Srbiji“ (15.12.2022)

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 15. decembra 2022. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, godišnju konferenciju „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“.

NAJAVA DOGAĐAJA