• 8. decembar 2016.

Predstavljena publikacija "Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu"

Publikacija "Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu" predstavljena je 8. decembra 2016. godine u Beogradu

Publikacija "Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu" predstavljena je 8. decembra 2016. godine u Pres centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu. 

Analiza koju smo predstavili izrađena je u okviru projekta "Radna prava u Srbiji – praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje" koji smo započeli u cilju doprinosa reformama koje je u oblasti rada i zapošljavanja neophodno sprovesti u procesu evropskih integracija, odnosno usaglašavanja domaćeg pravnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije. 

Cilj istraživanja bio je da se objedine zaključci o većem broju aktuelnih pitanja u radnom pravu danas. Analiza prema svojoj strukturi prati logiku efekata najavljenih 2014. – harmonizacija radnog prava sa međunarodnim pravom, uključujući i pravo Evropske unije, koliko je Zakon o radu uticao na smanjenje nezaposlenosti, odnosno na povećanje zaposlenosti u Srbiji, pitanje povećanja individualnih prava zaposlenih i uživanja kolektivnih prava, zaštita prava određenih grupa zaposlenih, itd. 

Poseban osvrt je na propuštenim šansama da se 2014. regulišu neki nedostaci u zakonskom tekstu koji postoje duže vreme, a od kojih neki stvaraju ozbiljne sistemske poremećaje u radnopravnom sistemu i umanjuju prava radno angažovanim licima. 

Predstavljena publikacija Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Zaključci koje je predstavio glavni istraživač prof. dr Mario Reljanović, prepoznaju i dobre i pozitivne tendencije razvoja radnog zakonodavstva, identifikovana su i potencijalna rešenja i preporuke za zakonodavca, koje će moći da se iskoriste u godinama koje slede, a koje će po svemu sudeći doneti još jednu temeljnu reformu radnog zakonodavstva u Srbiji. 

Uvodnu reč izneo je Danilo Milić, menadžer programa Međunarodnog centra Olof Palme i Bojana Ružić, koautorka analize i koordinatorka projekta. 

Projekat se sprovodi uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme od maja ove godine sa namerom da se kroz uključivanje svih relevantnih učesnika, a posebno građana i građanki, pripreme kvalitetne preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Autorka publikacije je i Aleksandra Petrović, doktorantkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. 

Predstavljena publikacija Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Predstavljena publikacija Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Predstavljena publikacija Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Predstavljena publikacija Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Predstavljena publikacija Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA