• 7. decembar 2017.
  • |  Beograd

Priprema za konsultacije o novom Programu ekonomskih reformi

Sastanak namenjen članovima Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19. održan je u okviru Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija. 

Članovi radne grupe imali su priliku da razgovaraju sa Vladisavom Potežicom iz Ministarstva finansija i Lidijom Kuzmanov iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a u cilju priprema za konsultacije o novom Programu ekonomskih reformi. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA