• 21. decembar 2017.

Prof. dr Violeta Beširević: Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava – osvrt na ustavna rešenja

Suvereno je pravo svake države da uredi odnos između međunarodnog i unutrašnjeg prava, odnosno uslove pod kojim će se pravila međunarodnog prava primenjivati u unutrašnjem pravnom poretku. U državama kontinentalnog pravnog sistema, kojem pripada i Republika Srbija, pitanje odnosa prema međunarodnom pravu uređeno je u ustavima. Ustav RS uređuje ovaj odnos tako što reguliše: (1) uslove pod kojima pravila međunarodnog prava postaju deo unutrašnjeg pravnog poretka; (2) pitanje hijerarhijskog položaja međunarodnog prava u odnosu na norme unutrašnjeg prava, uključujući i norme samog Ustava; i (3) primenu pravila međunarodnog prava u pravnom poretku Republike Srbije. (…) 

Kompletan tekst: ODNOS MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA – OSVRT NA USTAVNA REŠENJA

NAJAVA DOGAĐAJA