• 25. februar 2019.

Otvorene prijave za POLITEIA WESTERN BALKANS SUMMER SCHOOL!

Pozivamo vas da se prijavite na Politeia regionalnu školu za mlade koja će se održati u Danilovgradu, Crna Gora, u periodu od 1. aprila do 6. aprila 2019. godine.

Prva Politeia škola za civilno društvo održana je 1997. godine u vreme velikog građanskog i studentskog protesta gde su mladi na Politeia kursevima sticali znanja o demokratiji i evropskim vrednostima. Od tada je nekoliko hiljada mladih obučeno i osnaženo za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Imajući u vidu odličan izbor predavača, interaktivnu metodologiju učenja, kao i sjajno kvalifikovane polaznike, Politeia je danas prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih neformalnih nastavnih programa na ovim prostorima. 

Politeia se ove godine kroz projekat Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) širi na regionalni nivo i okupiće učesnike i predavače iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. 

Neke od glavnih tema na ovogodišnjoj Politei biće:

  • Evropa i Zapadni Balkan - integracije i proširenje; Reforme kao domaći zadatak za zemlje Zapadnog Balkana - ključni izazovi; Ogranizacija reformi kroz pregovaračka poglavlja; 
  • Vladavina prava i osnovna prava - strateška perspektiva i implementacija reformi; 
  • Zapošljavanje i socijalna kohezija; Socijalna dimenzija EU integracija; EU programi za mlade 2014-2020; 
  • Osmišljavanje i nadgledanje javnih politika; Neformalni i strukturni dijalog između mladih i donosilaca odluka; 
  • Grupni projekti iz lokalne i regionalne perspektive; Stvaranje seta preporuka.

Učestvovanje u Politeia školi za mlade sa Zapadnog Balkana je otvoreno za studente završnih godina, studente diplomskih studija, mlade stručnjake i naučnike do 28 godina starosti. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i političkim dostignućima koja se odnose na temu škole. Oni moraju pokazati čvrsto razumevanje procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i Turskoj i snažan interes za oblasti vladavine prava, temeljnih prava, zapošljavanja i socijalne politike, te osmišljavanje i praćenje javnih politika. 

Rok za prijavu je 6. mart 2019. godine. 

Putni troškovi, troškovi smeštaja i obroci biće pokriveni. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju. 

APLIKACIONI FORMULAR

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA