Projekat „Regional Youth Compact for Europe“

Civilno društvo i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija

Regional Youth Compact for Europe/Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija. 

Regional Youth Compact for Europe - Project Report (PDF)

 

Projektni tim

Fondacija Centar za demokratiju, ALDA – Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, devet agencija za lokalnu demokratiju sa Zapadnog Balkana koje čine Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act Center Albania i SODEM iz Turske učestvuju zajedno u različitim aktivnostima kako bi ojačali kapacitete organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje procesa evropskih integracija na lokalu, primene reformi i za zastupanje politika važnih za mlade kroz strukturisani javni dijalog.

Posebna pažnja posvećena je reformama koje se vezuju za vladavinu prava, socio-ekonomske politike. Kroz regionalno umrežavanje, javne kampanje i program malih grantova, te iznad svega kroz razmenu znanja i priliku mladima da sarađuju sa OCD u regionu, očekuje se povećanje uticaja organizacija civilnog društva u reformskim procesima koje će zemlje Zapadnog Balkana približiti EU.

Prvi sastanak projektnog tima održan je u junu 2018. godine.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11807/prvi-sastanak-projektnog-tima-regionalnog-projekta-za-mlade

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-youth-compact-for-europe

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact-kick-off-meeting-in-belgrade

AKTIVNOSTI

 

Jačanje kapaciteta partnera na projektu

Prvi trening za projektne partnere održan je u Novom Sadu 20. i 21. oktobra 2018. godine. Predavači su bili stručnjaci iz organizacija civilnog društva, dok se na treningu detaljno obrađivao proces evropskih integracija sa fokusom na vladavinu prava, socijalnu politiku i politike zapošljavanja i reforme javne uprave. Predstavljena su Poglavlja 19, 23 i 24, njihov značaj za građane, a učesnici su se upoznali i sa praćenjem reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu.

Drugi trodnevni trening sa više od 30 učesnika održan je u Knjaževcu od 10. do 12. septembra 2019. godine. Oblasti koji je pokrio ovaj trening su praćenje i evaluacija javnih politika sa ekspertima iz Srbije i Hrvatske, zagovaranje na lokalnom nivou zasnovano na dokazima, lokalno budžetiranje i omladinske politike.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11844/prvi-regionalni-trening-za-partnere-mladi-u-regionu-zajedno-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11950/uspesno-zavrsen-drugi-trening-u-okviru-projekta-mladi-balkana-za-evropu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/first-regional-training-regional-youth-compact-for-europe

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/sharing-experience-expanding-the-network-training-on-negotiation-chapters-of-the-eu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-training-for-the-balkan-network-for-local-democracy

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-training-enhancing-monitoring-and-evaluation-of-local-policies

Studijska poseta Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

29. novembra 2018. godine u hotelu Park u Beogradu održano je zvanično predstavljanje projekta Mladi Balkana za Evropu/Regional Youth Compact for Europe u okviru šire Studijske posete Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji u Srbiji.

Uvodnu reč imali su Nataša Vučković ispred Fondacije Centar za demokratiju i Nikolas Bizel, šef odseka za operativne poslove Delegacije Evropske unije u Srbiji. Potom je usledio panel na kome se diskutovalo o izazovima sa kojima se mladi na Zapadnom Balkanu suočavaju, kao i kako mladi delovanjem u svojim lokalnim zajednicama mogu doprineti procesu evropskih integracija. U okviru studijske posete organizovana su predavanja najistaknutijih stučnjaka u Srbiji u oblasti evropskih integracija, a posebno vezana za Poglavlje 19. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11835/regional-youth-compact-for-europe-study-visit-to-nceu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11854/predstavljanje-projekta-regional-youth-compact-for-europe

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-youth-compact-for-europe-empowering-network-members 

Regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

26. i 27. februara 2019. u Tirani održana su dva značajna regionalna događaja: Regionalni forum tematskih mreža i RYCE godišnja konferencija. Događaji su okupili preko 80 predstavnika regionalnih organizacija, državnih zvaničnika, civilnog društva iz Zapadnog Balkana, EU i Turske, kao i predstavnike mladih iz regiona. Na Forumu regionalnih tematskih mreža razgovaralo se o regionalnim strukturama i mrežama i na koji način one mogu da podupru proces pristupanja Zapadnog Balkana EU. Takođe je pokrenuto važno pitanje animiranja mladih u vezi sa informisanjem i praćenjem evropskih integracija u njihovim zajednicama i koji je najbolji način da se taj kompleksni proces njima što više približi. Zaključeno je da potrebno što veće povezivanje, kako regionalno tako i između državnog i civilnog sektora, kako bi put ka EU bio što uspešniji. Tokom prve projektne godišnje konferencije diskutovalo se o najboljim praksama na ZB u radu OCD na lokalnom nivou.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11885/prvi-regionalni-forum-tematskih-mreza-i-godisnja-konferencija

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11877/prvi-regionalni-forum-tematskih-mreza-i-godisnja-konferencija

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/first-regional-thematic-network-forum-in-tirana

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/making-the-european-agenda-more-youth-friendly-in-the-western-balkans

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/western-balkan-countries-progressing-together-in-eu-integration

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/postponed-annual-conference-and-regional-thematic-network-forum

Regionalne radionice za mlade

Prva regionalna radionica za mlade pod nazivom „Vladavina prava i osnovna prava - zašto su važna za mlade i kako oni mogu doprineti praćenju reformi u ovoj oblasti“ održana je u Mostaru 25. i 26. marta 2019. godine. Oko 20 mladih sa Zapadnog Balkana upoznalo se sa procesom evropskih integracija, sa posebnim fokusom na Poglavlja 23 i 24. Učesnici su razgovarali o evropskim vrednostima, standardima i principima koje svaka država kandidat treba da usvoji u procesu pridruživanja i nauči zašto su vladavina prava i osnovna prava bitna za njih. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11889/medjunarodna-radionica-vladavina-prava-i-osnovna-prava

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/international-workshop-in-mostar-rule-of-law-and-fundamental-rights

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/the-international-workshop-in-mostar-has-officialy-started

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/think-globally-act-locally-empowering-young-people 

Druga regionalna radionica za mlade na temu politika zapošljavanja, reforme tržišta rada i obrazovanja održana je u Prištini 5. i 6. novembra 2019. godine. Cilj radionice bio je širenje znanja o procesima i procedurama evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na zapošljavanje i socijalnu koheziju. Radionice su obuhvatile neke od najvažnijih tema za mlade sa Balkana i Turske, kao što su reforme tržišta rada, standardi dostojanstvenog rada, socijalna kohezija, mobilnost mladih i prilike za zapošljavanje. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11974/formirana-mreza-mladih-balkana-za-evropu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/labour-market-employment-opportunities-for-youngsters-and-much-more

POLITEIA regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana 2019.

U periodu od 1. do 6. aprila 2019. godine u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu održana je prva regionalna škola Politeia za mlade sa Zapadnog Balkana. Najbolji studenti, mladi istraživači i aktivisti sa prostora Zapadnog Balkana su tokom pet dana trajanja škole unapredili svoja znanja iz oblasti evropskih integracija i upoznali se bolje sa konceptom vladavine prava i socijalne kohezije. Povrh svega, polaznici su upoznati sa procesom donošenja javnih politika, a kroz praktične vežbe i simulacije stekli su veštine za praćenje njihovog uticaja, rezultata i izradu predloga za njihovo poboljšanje. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/video/11957/mladi-balkana-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11879/otvorene-prijave-za-politeia-western-balkans-summer-school

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11890/otvorena-politeia-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11893/studenti-sa-zapadnog-balkana-spremni-da-se-aktivno-ukljuce-u-reforme

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11896/uspesno-zavrsena-politeia-prva-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/announcing-the-regional-politeia-summer-school

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/applications-are-open-for-politeia-western-balkans-summer-school

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/official-opening-of-the-politeia-regional-school-engaging-youth-in-western-balkans-1

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/politeia-successfully-trained-the-new-generation-of-youth-leaders

Komparativna studija „Civilno društvo Zapadnog Balkana – Praćenje pristupnih pregovora i EU integracije – od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“

U novembru 2019. godine publikovana je komparativna studija pod naslovom „Civilno društvo Zapadnog Balkana – Praćenje pristupnih pregovora i EU integracije – od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“. Studija istražuje dinamiku i oblike učešća civilnog društva u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu. Zbog različitih etapa na putu ka članstvu u EU studija posmatra odvojeno deo Zapadnog Balkana koji vodi pregovore o pristupanju - Crna Gora i Srbija - od onog koji pregovore nije još pokrenuo - Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Severna Makedonija. Pored pregleda stanja i postojećih mehanizama za uključivanje civilnog društva, istraživanje nudi i preporuke u cilju poboljšanja doprinosa civilnog društva u ovom procesu.

Studiju je izradio partner na projektu CRTA.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11975/komparativna-studija-civilno-drustvo-zapadnog-balkana-pracenje-pristupnih-reformi-i-eu-integracije

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/comparative-study-are-western-balkans-ready-for-the-eu

Regionalni forum Mreže mladih Balkana za Evropu

Nakon dve održane regionalne radionice za mlade, 7. novembra 2019. godine u Prištini, održan je i prvi Regionalni forum mladih. Na Forumu je uspostavljena Mreža mladih Balkana za Evropu čiji će članovi u praksi da primene znanje koje su stekli tokom trajanja Foruma, kroz praćenje nekih od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u sredinama iz kojih dolaze. Pored toga što će ovaj proces pratiti, oni će takođe sarađivati sa akterima u njihovim lokalnim zajednicama, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena. Tokom Foruma, učesnici su izradili Deklaraciju mladih o regionalnoj saradnji koju možete pročitati na sledećem linku:

http://www.alda-balkan-youth.eu/Youth-Compact/Declaration

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11974/formirana-mreza-mladih-balkana-za-evropu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-forum-youth-regional-compact-for-europe-network 

Program stručne prakse

Program stručne prakse realizuje se u cilju razmene mladih na Zapadnom Balkanu, pruža im priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem organizacija civilnog društva, da razmenjuju svoje ideje i pomaže u uspostavljanju inovativnog pristupa komunikacijama, čiji je oblik i sadržaj orijentisan ka mladima. Ovim se podstiče veće učešće mladih u građanskim inicijativama, kreiranju politika i strukturiranom dijalogu. Zaključno sa 20. aprilom 2020. godine realizovano je devet programa razmene u okviru stručnih praksi, a u narednom periodu planirana su još četiri.

U okviru ove aktivnosti, u Fondaciji Centar za demokratiju mesec dana je boravila Ivana Jačeva iz Severne Makedonije, a više o njenom iskustvu, kao i o ostalim praktikantima iz regiona možete pročitati na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12001/staziranje-u-okviru-projekta-mladi-balkana-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12011/blog-nase-stazistkinje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/ryce-internship-programme-call-for-interns

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/meet-dajana-the-new-intern-in-alda-skopje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/the-internship-programme-a-possibility-to-both-learn-and-apply-experience

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/lda-kosovo-welcomes-the-intern-from-albania

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/the-center-for-democracy-foundation-welcomes-its-intern-ivana

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/one-month-in-lda-mostar

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/form-montenegro-to-bosnia-herzegovina-jovana-started-her-internship-in-lda-prijedor

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/crta-introducing-daria-form-bosnia-and-herzegovina

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/xheni-shehaj-this-internship-was-invaluable

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-act-are-welcoming-their-intern-ideal

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/lda-kosovo-continuing-with-the-ryce-internship-programme

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/daria-kne%c5%beevi%c4%87-one-big-and-a-million-small-hearts

Mladi Balkana za Evropu – Drugi regionalni forum tematskih mreža

Drugi regionalni forum tematskih mreža u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ održan je 25. i 26. marta 2021. u organizaciji partnera LDA Subotica. 

Stanka Parać Damjanović, ispred organizacije LDA Subotica, pozdravila je sve učesnike i ukratko predstavila projekat. U okviru uvodnih izlaganja, obratile su se Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji. Vladimir Međak ispred Evropskog pokreta u Srbiji predstavio je novu metodologiju pregovora o članstvu u EU. 

Nakon uvodnih izlaganja, usledila su dva panela. Na prvom su Jovana Knežević, Center za evropske politike, Anja Bosilkova Antovska, Balkanska mreža za razvoj civilnog društva iz Severne Makedonije i Snježana Ivandić, Mreža mira iz Bosne i Hercegovine predstavile svoje incijative koje doprinose strukturnom dijalogu između civilnog društva i donosioca odluka. Na drugom panelu diskutovalo se o unapređenju demokratske kulture učešća reformom donošenja sektorskih politika sa Ljiljanom Uzelac, MDULS, Biljanom Cvetanovskom Gugoskom, UNDP, Severna Makedonija, Marijom Hajduković, Ministarstvo javne uprave Crne Gore i Danijelom Dašićem koji je govorio ispred Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12298/mladi-balkana-za-evropu-drugi-regionalni-forum-tematskih-mreza

http://www.centaronline.org/en/event/12337/balkan-youth-for-europe-second-regional-thematic-network-forum

Regional Youth Network Forum – predstavljanje komparativne studije 

Regional Youth Network Forum na kojem je predstavljena komparativna studija pod nazivom „Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ održan je 23. jula 2021. godine. 

Na panelu su učestvovali Dragan Srećković (istraživač, autor studije), Nikola Paunović (programski asistent, CRTA), predstavnici organizacija partnera na projektu, sindikata, akademske zajednice, nezavisnih istitucija i predstavnici organizacija civilnog društva, a razgovor je moderirao Stefan Simić (programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju). 

Komparativna studija „Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ publikovana je na engleskom, albanskom, makedonskom i srpskom jeziku. 

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12400/regional-youth-network-forum-predstavljanje-komparativne-studije-u-okviru-projekta-mladi-balkana-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1850/transformativni-potencijal-mladih-u-procesima-integracije-u-eu-i-zapadni-balkan-nakon-pandemije-izazvane-virusom-covid-19-komparativna-studija

http://www.centaronline.org/en/publication/1851/youth-transformative-potential-in-the-eu-integration-processes-and-post-covid-19-developments-in-the-western-balkans-comparative-study

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-transformative-potential-in-the-eu-integration-processes-and-post-covid-19-developments-in-the-western-balkan

https://politeia.institute/transformativni-potencijal-mladih-u-procesima-integracije-u-eu-i-zapadni-balkan-nakon-pandemije-izazvane-virusom-covid-19/

https://politeia.institute/en/youth-transformative-potential-in-the-eu-integration-processes-and-post-covid-19-developments-in-the-western-balkans/

https://politeia.institute/wp-content/uploads/2021/07/ryce-comparative-study-youth-transformative-potential-wb-srb.pdf

https://politeia.institute/wp-content/uploads/2021/07/ryce-comparative-study-youth-transformative-potential-wb-eng.pdf

https://politeia.institute/wp-content/uploads/2021/07/ryce-comparative-study-youth-transformative-potential-wb-alb.pdf

https://politeia.institute/wp-content/uploads/2021/07/ryce-comparative-study-youth-transformative-potential-wb-mkd.pdf

Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ (RYCE Youth Fund) 

Na počeku 2020. godine, 15. januara, otvoren je regionalni konkurs za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“. Ukupno je pristiglo 64 prijava, dok je za dodelu selektovano 14 najboljih projekata. 

Cilj Fonda za mlade je jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz pružanje podrške lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih na lokalnom nivou. Ukupna sredstva Fonda za mlade iznose 78.000 EUR. 

Na završnom događaju Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ predstavljeni su rezultati omladinskih projekata. Svoje projekte i rezultate koje su postigli u svojim lokalnim zajednicama predstavile su organizacije: „Art Aparat“ (Beograd, Srbija), „Youth Voice Network“ (Albanija), „Tim 42“ (Leskovac, Srbija), „Eco Action“ (Tetovo, Severna Makedonija), „InterLingua“ (Podgorica, Crna Gora), „NYGEA“ (BiH), „Ogledna bašta“ (Niš, Srbija), „National Youth Congress“ (Albanija), „Omladinski centar Brus“ (Brus, Srbija), „Mlada aktivna Gračanica“ (Gračanica, Kosovo*), „Unija studenata Vršac“ (Vršac, Srbija), „Sindikalno edukativni centar“ (BiH), „Balkanski razvojni centar“ (Kraljevo, Srbija).

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12349/fond-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje-predstavljeni-rezultati-omladinskih-projekata

https://www.youtube.com/watch?v=pKZ3YSFB7nI

https://www.youtube.com/watch?v=Aly6Z58QfbI

http://www.centaronline.org/sr/foto/12351/fond-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje-predstavljanje-rezultata-projekata

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12119/fond-za-mlade-dodela-grantova

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12007/zavrsen-konkurs-fonda-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12003/fond-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje-pitanja-i-odgovori

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12002/info-sesija-i-nas-glas-treba-da-se-cuje-u-eu-info-centru

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11995/konkurs-za-lokalne-omladinske-organizacije-u-okviru-fonda-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-fund-we-have-a-say-call-for-proposals

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-fund-you-asked-we-answered

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ 2021. 

Regionalna škola „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ za studente i mlade stručnjake sa Zapadnog Balkana i Turske održana je od 7. do 29. maja 2021. godine u online formatu putem nove regionalne digitalne obrazovne POLITEIA platforme, uz učešće tridesetoro zainteresovanih i posvećenih mladih ljudi, velikog broja renomiranih predavača i eksperata, donosilaca odluka i predstavnika akademske zajednice iz regiona i Evrope, i kvalitetnim diskusijama o nizu aktuelnih i relevantnih tema. 

Kroz panel debate i diskusije, polaznicima Politeia škole govorili su: Liselotte Isaksson (Evropska komisija, DG NEAR, Šef sektora – Civilno društvo, socijalna inkluzija i ljudski kapital), Snežana Samardžić Marković (Generalna direktorka za demokratiju, Savet Evrope), Jan Zlatan Kulenović (Programski direktor, Regionalna kancelarija za mlade RYCO), Antonella Valmorbida (Generalna sekretarka, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA), prof. dr Dragoljub Mićunović (predsednik Upravnog odbora FCD, bivši narodni poslanik i predsednik Veća građana Skupštine SRJ), Kori Udovički (predsednica Upravnog odbora CEVES, Beograd, i bivši ministar za energetiku i rudarstvo u Vladi Republike Srbije), Aleksandar Kovačević (ekspert za pitanja energetike, Beograd), prof. dr Vladimir Janković (Univerzitet u Mančesteru, Velika Britanija), Linda Çavdarbasha (zamenica ministra za životnu sredinu, Vlada Kosova*), Ana Marjanović Rudan (konsultant za javne politike, Praxis Development), Jasmina Murić (načelnica za ljudske resurse, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije), Jovan Protić (Kancelarija MOR u Srbiji), Đorđo Cvijović (Regionalna kancelarija za mlade RYCO), Marijana Koceku (WPS Albanija)… 

Svoja znanja i iskustva putem predavanja i interaktivnih razgovora mladim polaznicima škole preneli su: Ivan Vejvoda (Institut društvenih nauka, Beč), prof. Gordana Đurović (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora), dr Vesna Pusić (bivša potpredsednica i ministarka spoljnih i evropskih poslova, Vlada Republike Hrvatske), prof. Andreas Gross (bivši član Nacionalnog saveta Švajcarske i član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope), prof. Eralda Çani (Pravni fakultet, Univerzitet u Tirani i bivša zamenica ministra za integracije u Vladi Albanije), dr Natalija Mićunović (viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd), Mirna Jusić (doktorantkinja Fakulteta društvenih nauka u oblasti javnih i socijalnih politika, Karlov Univerzitet u Pragu), Aleksandra Vladisavljević (konsultantkinja za rodno odgovorne politike i budžet), i drugi. 

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12354/odrzana-regionalna-politeia-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana-i-turske

http://www.centaronline.org/en/event/12394/politeia-western-balkans-school-for-youth-participation

https://politeia.institute/odrzana-regionalna-politeia-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana-i-turske/

https://politeia.institute/en/politeia-western-balkans-school-for-youth-participation-2021/

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/one-more-politeia-school-finalized-youth-to-be-proud-of

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12341/panel-debata-3e-ekonomija-energija-i-ekologija-na-zapadnom-balkanu

http://www.centaronline.org/en/event/12390/panel-debate-3e-in-the-western-balkans-economy-energy-and-environment

https://politeia.institute/panel-debata-3e-ekonomija-energija-i-ekologija-na-zapadnom-balkanu-20-5-2021/

https://politeia.institute/en/panel-debate-3e-in-the-western-balkans-economy-energy-and-environment-20-5-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=YK3H_6-yZ9A

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12322/otvorena-politeia-western-balkans-school-for-youth-participation

http://www.centaronline.org/en/event/12347/politeia-western-balkans-school-for-youth-participation

https://politeia.institute/otvorena-politeia-western-balkans-school-for-youth-participation/

https://politeia.institute/en/opening-of-the-politeia-western-balkans-school-for-youth-participation/

https://www.youtube.com/watch?v=Cf-pNR0wwC8

http://www.centaronline.org/sr/foto/12325/politeia-western-balkans-school-for-youth-participation

https://politeia.institute/en/agenda-politeia-western-balkans-school-for-youth-participation-2021/

https://www.alda-europe.eu/library/politeia-engaging-young-people/

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/politeia-2021-politeia-goes-digital-on-the-7th-of-may

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/applications-are-open-for-politeia-western-balkans-summer-school-7

Lokalne aktivnosti

Platforma zainteresovanih strana „Monitoring reformi na lokalu – Dobre prakse postaju naše prakse“ i lokalne radionice za mlade „Mi smo Evropljani“

Platforme zainteresovanih strana u lokalnim zajednicama okupljaju predstavnike lokalnih vlasti, predstavnike civilnog i privatnog sektora i mlade u cilju jačanja međusektorske saradnje. Platforme treba da predstave važnu ulogu lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, kao i ulogu organizacija civilnog društva u njihovom praćenju.

Lokalne regionalne radionice za mlade okupljaju mlade sa lokala i upoznaju ih bolje sa procesom evropskih integracija. Poseban fokus stavljen je na socijalnu politiku, zapošljavanje, vladavinu prava i osnovna prava. Tokom ovih radionica mladi se upoznaju sa važnošću evropskih integracija za njih, ali takođe daju i povratnu informaciju kako oni mogu doprineti tom procesu.

Od aprila 2018. do aprila 2020. održano je 15 lokalnih platformi i 11 lokalnih radionica za mlade u organizaciji partnera na projektu.

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-youth-compact-for-europe-the-way-of-kosovo-in-european-integration

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/panel-discussion-bih-on-its-path-towards-eu-integration

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/lets-debate-lda-knjazevac-welcomes-the-debate-teams

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-impact-workshop-in-prilep

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/monitoring-reforms-locally-social-cohesion-and-youth-policies

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/knjazevac-youth-debating-will-serbias-accession-to-the-eu-open-more-opportunities-for-young-people

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/community-multi-stakeholders-platforms-monitoring-reforms-locally-in-subotica

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/workshop-about-chapter-19-in-eu-negotiation-process-in-mostar

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/two-ryce-local-workshops-in-peja-kosovo

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/ryce-campaigns-in-serbia-on-essential-workers-rights

Završna konferencija „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ 

Završna konferencija projekta „Mladi Balkana za Evropu“ pod nazivom „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ održana je 1. jula 2021. godine. 

Konferenciju su otvorile zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar i izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković, a u okviru tri panela razmotren je odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana kroz prizmu evropskih integracija i učešća mladih u njemu. 

Na prvom panelu „Evropska unija i Zapadni Balkan – Obnova poverenja i novi entuzijazam za proširenje/integracije“ centralna tema je bio trenutni odnos država Zapadnog Balkana i Evropske unije. Govorili su: Antonella Valmorbida (Generalna sekretarka, Evropska mreža za lokalnu demokratiju - ALDA, Francuska), Sonja Licht (predsednica, Beogradski fond za političku izuzetnost, Srbija), prof. dr Gordana Đurović (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora), Daša Šašić Šilović (predsedavajuća, CEE Mreža za rodna pitanja, Hrvatska), Saša Magazinović (poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina), Remzi Lani (izvršni direktor, Albanski institut za medije, Albanija), Nataša Vučković (izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju, Srbija), Ana Krstinovska (osnivačica i direktorka, ESTIMA, Severna Makedonija), a razgovor je moderirala novinarka Antonela Riha

Drugi panel „Mladi na Zapadnom Balkanu – Između očekivanja i realnosti“ je posvećen mladima i njihovim očekivanjima od evropskih integracija. O ovoj temi su govorili: Dragan Srećković (istraživač, Srbija), Đorđo Cvijović (Regionalna kancelarija za saradnju mladih, Lokalna kancelarija u Srbiji), Anja Jokić (Krovna organizacija mladih Srbije, Srbija), Ivana Jacheva (RYCE praktikant, Severna Makedonija), Marjana Kočeku (Politeia alumni, Albanija), a moderator razgovora bio je Stefan Simić (programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju). Na panelu je predstavljeno istraživanje o participaciji mladih na Zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija, koje je sprovedeno u okviru ovog projekta.

O demokratiji na lokalnom nivou i građanskim inicijativama bilo je reči na trećem panelu „Lokalna demokratija: Aktivni građani – održive zajednice“ gde su panelisti bili predstavnici organizacija koje su angažovane u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji: Stanka Parać (Lokalna agencija za demokratiju, Subotica, Srbija), Maja Vejzović (Lokalna agencija za demokratiju, Mostar, Bosna i Hercegovina), Kerim Međedović (Lokalna agencija za demokratiju, Nikšić, Crna Gora), a razgovor je moderirala Katica Janeva (Evropska mreža za demokratiju - ALDA Skopje, Severna Makedonija). 

Na konferenciji su organizacije civilnog društva iz regiona, partneri na projektu „Mladi Balkana za Evropu“, usvojile preporuke o ubrzavanju reformi i osnaživanju procesa evrointegracija upućene Evropskoj uniji i vladama zemalja Zapadnog Balkana.

PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12370/evropska-unija-i-zapadni-balkan-poverenje-i-novi-entuzijazam-u-procesu-evrointegracija-video

http://www.centaronline.org/en/event/12403/european-union-and-the-western-balkans-trust-and-new-found-enthusiasm-in-the-eu-integration-process

https://politeia.institute/evropska-unija-i-zapadni-balkan-poverenje-i-novi-entuzijazam-u-procesu-evrointegracija/

https://politeia.institute/en/european-union-and-the-western-balkans-trust-and-new-found-enthusiasm-in-the-eu-integration-process/

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/eu-and-the-western-balkans-towards-renewed-trust-the-final-project-conference

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12373/preporuke-sa-konferencije-evropska-unija-i-zapadni-balkan-ka-obnovi-poverenja

http://www.centaronline.org/en/event/12379/recommendations-resulting-from-the-conference-european-union-and-the-western-balkans-towards-renewed-trust

https://politeia.institute/preporuke-sa-konferencije-evropska-unija-i-zapadni-balkan-ka-obnovi-poverenja/

https://politeia.institute/en/recommendations-resulting-from-the-conference-european-union-and-the-western-balkans-towards-renewed-trust/

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/recommendations-resulting-from-the-conference-european-union-and-the-western-balkans-towards-renewed-trust

https://www.youtube.com/watch?v=ya5ZTZMltrM

https://www.youtube.com/watch?v=3eik78LSmaI

https://www.youtube.com/watch?v=B5kzAfy9Fz0

https://www.youtube.com/watch?v=Q0859MHO0nA

https://www.youtube.com/watch?v=V4Fa3nUZ_U4

https://www.youtube.com/watch?v=7EmnF8Vlw9g

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12366/evropska-unija-i-zapadni-balkan-obnova-poverenja-172021

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/renewing-trust-between-eu-and-the-balkans-a-belgrade-conference

Analize 

U okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ izrađene su analize na sledeće teme: „Iskušenja demokratije u Srbiji“ (autor: Dragoljub Mićunović), „Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije“ (autor: Miloš Đajić), „Šta je budućnost Zapadnog Balkana – odlasci, dolasci ili cirkularne migracije?“ (autor: Nenad Jevtović), „Mladi i budućnost u Srbiji“ (autor: Vuk Velebit), „Da li su nam mladi prioritet, i zašto nisu?“ (autorka: Bojana Jevtović); „Democracy and EU enlargement in the Western Balkans: Can there be one without the other?“ (Author: Nikola Burazer). 

RYCE u javnosti

Promotivne aktivnosti

Projektni tim posebnu važnost pridaje njegovoj promociji kako bi što veći broj građana, a posebno mladih, bio informisan o aktivnostima i mogućnostima da se uključi u njih. Promotivni materijal uključuje projektni liflet i redovne biltene mreže Balkan Network for Local Democracy. Tokom Politeja Škole snimljen je film (http://www.centaronline.org/sr/video/11957/mladi-balkana-za-evropu), a 2021. promo film Get Engaged - Make Compact! (https://youtu.be/pZEWmEfVKLk). 

Projekat je predstavljen u Hrvatskoj na EUSave konferenciji 27. septembra 2019. godine, a takođe su organizovani i štandovi povodom Dana civilnog društva u Skopju i studentskih sajmova - karijerni sajam na FON Univerzitetu u Skopju, kao i na Pravnom fakultetu u Skopju.

Uticaj pandemije Covid-19 na implementaciju projekta opisan je u blogu. 

Medijske objave o aktivnostima možete pogledati na posebnoj stranici

Letak – Mladi Balkana za Evropu

PROJECT REPORT

Regional Youth Compact for Europe - Project Report (PDF)

Regional Youth Compact for Europe sprovode

This project is funded by the European Union

Center for Democracy Foundation,  The Association of Local Democracy Agencies (ALDA),  ALDA Skopje,  Local Democracy Agency Subotica,  Local Democracy Agency Montenegro,  Local Democracy Agency Mostar,  Local Democracy Agency Prijedor,  Local Democracy Agency of Kosovo,  Local Democracy Agency for Central and Southern Serbia,  Local Democracy Agency Zavidovici,  Local Democracy Agency Albania,  CRTA,  Youth Act Albania  i  SODEM Turkey.  

 


 

NAJAVA DOGAĐAJA