Projekat „Regional Youth Compact for Europe“

Civilno društvo i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija

Regional Youth Compact for Europe/Mladi Balkana za Evropu je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija.

Projektni tim

Fondacija Centar za demokratiju, ALDA – Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, devet agencija za lokalnu demokratiju sa Zapadnog Balkana koje čine Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju, CRTA, Youth Act Center Albania i SODEM iz Turske učestvuju zajedno u različitim aktivnostima kako bi ojačali kapacitete organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje procesa evropskih integracija na lokalu, primene reformi i za zastupanje politika važnih za mlade kroz strukturisani javni dijalog.

Posebna pažnja posvećena je reformama koje se vezuju za vladavinu prava, socio-ekonomske politike. Kroz regionalno umrežavanje, javne kampanje i program malih grantova, te iznad svega kroz razmenu znanja i priliku mladima da sarađuju sa OCD u regionu, očekuje se povećanje uticaja organizacija civilnog društva u reformskim procesima koje će zemlje Zapadnog Balkana približiti EU.

Prvi sastanak projektnog tima održan je u junu 2018. godine.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11807/prvi-sastanak-projektnog-tima-regionalnog-projekta-za-mlade

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-youth-compact-for-europe

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact-kick-off-meeting-in-belgrade

Aktivnosti

Jačanje kapaciteta partnera na projektu

Prvi trening za projektne partnere održan je u Novom Sadu 20. i 21. oktobra 2018. godine. Predavači su bili stručnjaci iz organizacija civilnog društva, dok se na treningu detaljno obrađivao proces evropskih integracija sa fokusom na vladavinu prava, socijalnu politiku i politike zapošljavanja i reforme javne uprave. Predstavljena su Poglavlja 19, 23 i 24, njihov značaj za građane, a učesnici su se upoznali i sa praćenjem reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu.

Drugi trodnevni trening sa više od 30 učesnika održan je u Knjaževcu od 10. do 12. septembra 2019. godine. Oblasti koji je pokrio ovaj trening su praćenje i evaluacija javnih politika sa ekspertima iz Srbije i Hrvatske, zagovaranje na lokalnom nivou zasnovano na dokazima, lokalno budžetiranje i omladinske politike.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11844/prvi-regionalni-trening-za-partnere-mladi-u-regionu-zajedno-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11950/uspesno-zavrsen-drugi-trening-u-okviru-projekta-mladi-balkana-za-evropu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/first-regional-training-regional-youth-compact-for-europe

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/sharing-experience-expanding-the-network-training-on-negotiation-chapters-of-the-eu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-training-for-the-balkan-network-for-local-democracy

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-training-enhancing-monitoring-and-evaluation-of-local-policies

Studijska poseta Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

29. novembra 2018. godine u hotelu Park u Beogradu održano je zvanično predstavljanje projekta Mladi Balkana za Evropu/Regional Youth Compact for Europe u okviru šire Studijske posete Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji u Srbiji.

Uvodnu reč imali su Nataša Vučković ispred Fondacije Centar za demokratiju i Nikolas Bizel, šef odseka za operativne poslove Delegacije Evropske unije u Srbiji. Potom je usledio panel na kome se diskutovalo o izazovima sa kojima se mladi na Zapadnom Balkanu suočavaju, kao i kako mladi delovanjem u svojim lokalnim zajednicama mogu doprineti procesu evropskih integracija. U okviru studijske posete organizovana su predavanja najistaknutijih stučnjaka u Srbiji u oblasti evropskih integracija, a posebno vezana za Poglavlje 19. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11835/regional-youth-compact-for-europe-study-visit-to-nceu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11854/predstavljanje-projekta-regional-youth-compact-for-europe

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-youth-compact-for-europe-empowering-network-members 

Regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

26. i 27. februara 2019. u Tirani održana su dva značajna regionalna događaja: Regionalni forum tematskih mreža i RYCE godišnja konferencija. Događaji su okupili preko 80 predstavnika regionalnih organizacija, državnih zvaničnika, civilnog društva iz Zapadnog Balkana, EU i Turske, kao i predstavnike mladih iz regiona. Na Forumu regionalnih tematskih mreža razgovaralo se o regionalnim strukturama i mrežama i na koji način one mogu da podupru proces pristupanja Zapadnog Balkana EU. Takođe je pokrenuto važno pitanje animiranja mladih u vezi sa informisanjem i praćenjem evropskih integracija u njihovim zajednicama i koji je najbolji način da se taj kompleksni proces njima što više približi. Zaključeno je da potrebno što veće povezivanje, kako regionalno tako i između državnog i civilnog sektora, kako bi put ka EU bio što uspešniji. Tokom prve projektne godišnje konferencije diskutovalo se o najboljim praksama na ZB u radu OCD na lokalnom nivou.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11885/prvi-regionalni-forum-tematskih-mreza-i-godisnja-konferencija

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11877/prvi-regionalni-forum-tematskih-mreza-i-godisnja-konferencija

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/first-regional-thematic-network-forum-in-tirana

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/making-the-european-agenda-more-youth-friendly-in-the-western-balkans

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/western-balkan-countries-progressing-together-in-eu-integration

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/postponed-annual-conference-and-regional-thematic-network-forum

Regionalne radionice za mlade

Prva regionalna radionica za mlade pod nazivom „Vladavina prava i osnovna prava - zašto su važna za mlade i kako oni mogu doprineti praćenju reformi u ovoj oblasti“ održana je u Mostaru 25. i 26. marta 2019. godine. Oko 20 mladih sa Zapadnog Balkana upoznalo se sa procesom evropskih integracija, sa posebnim fokusom na Poglavlja 23 i 24. Učesnici su razgovarali o evropskim vrednostima, standardima i principima koje svaka država kandidat treba da usvoji u procesu pridruživanja i nauči zašto su vladavina prava i osnovna prava bitna za njih. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11889/medjunarodna-radionica-vladavina-prava-i-osnovna-prava

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/international-workshop-in-mostar-rule-of-law-and-fundamental-rights

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/the-international-workshop-in-mostar-has-officialy-started

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/think-globally-act-locally-empowering-young-people 

Druga regionalna radionica za mlade na temu politika zapošljavanja, reforme tržišta rada i obrazovanja održana je u Prištini 5. i 6. novembra 2019. godine. Cilj radionice bio je širenje znanja o procesima i procedurama evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na zapošljavanje i socijalnu koheziju. Radionice su obuhvatile neke od najvažnijih tema za mlade sa Balkana i Turske, kao što su reforme tržišta rada, standardi dostojanstvenog rada, socijalna kohezija, mobilnost mladih i prilike za zapošljavanje. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11974/formirana-mreza-mladih-balkana-za-evropu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/labour-market-employment-opportunities-for-youngsters-and-much-more

POLITEIA regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

U periodu od 1. do 6. aprila 2019. godine u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu održana je prva regionalna škola Politeia za mlade sa Zapadnog Balkana. Najbolji studenti, mladi istraživači i aktivisti sa prostora Zapadnog Balkana su tokom pet dana trajanja škole unapredili svoja znanja iz oblasti evropskih integracija i upoznali se bolje sa konceptom vladavine prava i socijalne kohezije. Povrh svega, polaznici su upoznati sa procesom donošenja javnih politika, a kroz praktične vežbe i simulacije stekli su veštine za praćenje njihovog uticaja, rezultata i izradu predloga za njihovo poboljšanje. Više o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/video/11957/mladi-balkana-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11879/otvorene-prijave-za-politeia-western-balkans-summer-school

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11890/otvorena-politeia-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11893/studenti-sa-zapadnog-balkana-spremni-da-se-aktivno-ukljuce-u-reforme

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11896/uspesno-zavrsena-politeia-prva-regionalna-skola-za-mlade-sa-zapadnog-balkana

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/announcing-the-regional-politeia-summer-school

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/applications-are-open-for-politeia-western-balkans-summer-school

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/official-opening-of-the-politeia-regional-school-engaging-youth-in-western-balkans-1

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/politeia-successfully-trained-the-new-generation-of-youth-leaders

Komparativna studija „Civilno društvo Zapadnog Balkana – Praćenje pristupnih pregovora i EU integracije – od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“

U novembru 2019. godine publikovana je komparativna studija pod naslovom „Civilno društvo Zapadnog Balkana – Praćenje pristupnih pregovora i EU integracije – od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“. Studija istražuje dinamiku i oblike učešća civilnog društva u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu. Zbog različitih etapa na putu ka članstvu u EU studija posmatra odvojeno deo Zapadnog Balkana koji vodi pregovore o pristupanju - Crna Gora i Srbija - od onog koji pregovore nije još pokrenuo - Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Severna Makedonija. Pored pregleda stanja i postojećih mehanizama za uključivanje civilnog društva, istraživanje nudi i preporuke u cilju poboljšanja doprinosa civilnog društva u ovom procesu.

Studiju je izradio partner na projektu CRTA.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11975/komparativna-studija-civilno-drustvo-zapadnog-balkana-pracenje-pristupnih-reformi-i-eu-integracije

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/comparative-study-are-western-balkans-ready-for-the-eu

Regionalni forum Mreže mladih Balkana za Evropu

Nakon dve održane regionalne radionice za mlade, 7. novembra 2019. godine u Prištini, održan je i prvi Regionalni forum mladih. Na Forumu je uspostavljena Mreža mladih Balkana za Evropu čiji će članovi u praksi da primene znanje koje su stekli tokom trajanja Foruma, kroz praćenje nekih od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u sredinama iz kojih dolaze. Pored toga što će ovaj proces pratiti, oni će takođe sarađivati sa akterima u njihovim lokalnim zajednicama, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena. Tokom Foruma, učesnici su izradili Deklaraciju mladih o regionalnoj saradnji koju možete pročitati na sledećem linku:

http://www.alda-balkan-youth.eu/Youth-Compact/Declaration

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11974/formirana-mreza-mladih-balkana-za-evropu

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-forum-youth-regional-compact-for-europe-network 

Program stručne prakse

Program stručne prakse realizuje se u cilju razmene mladih na Zapadnom Balkanu, pruža im priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem organizacija civilnog društva, da razmenjuju svoje ideje i pomaže u uspostavljanju inovativnog pristupa komunikacijama, čiji je oblik i sadržaj orijentisan ka mladima. Ovim se podstiče veće učešće mladih u građanskim inicijativama, kreiranju politika i strukturiranom dijalogu. Zaključno sa 20. aprilom 2020. godine realizovano je devet programa razmene u okviru stručnih praksi, a u narednom periodu planirana su još četiri.

U okviru ove aktivnosti, u Fondaciji Centar za demokratiju mesec dana je boravila Ivana Jačeva iz Severne Makedonije, a više o njenom iskustvu, kao i o ostalim praktikantima iz regiona možete pročitati na sledećim linkovima:

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12001/staziranje-u-okviru-projekta-mladi-balkana-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12011/blog-nase-stazistkinje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/ryce-internship-programme-call-for-interns

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/meet-dajana-the-new-intern-in-alda-skopje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/the-internship-programme-a-possibility-to-both-learn-and-apply-experience

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/lda-kosovo-welcomes-the-intern-from-albania

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/the-center-for-democracy-foundation-welcomes-its-intern-ivana

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/one-month-in-lda-mostar

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/form-montenegro-to-bosnia-herzegovina-jovana-started-her-internship-in-lda-prijedor

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/crta-introducing-daria-form-bosnia-and-herzegovina

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/xheni-shehaj-this-internship-was-invaluable

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-act-are-welcoming-their-intern-ideal

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/lda-kosovo-continuing-with-the-ryce-internship-programme

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/daria-kne%c5%beevi%c4%87-one-big-and-a-million-small-hearts

Regionalni konkurs za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“

Na počeku 2020. godine, 15. januara, otvoren je regionalni konkurs za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“. Sa ukupnim sredstvima u iznosu od 78.000 evra, konkurs ima za cilj povećanje učešća mladih i jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kroz podršku lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih na lokalnom nivou. Zatvaranjem konkursa, 28. februara, pristiglo je ukupno 64 prijava sa čitavog prostora Zapadnog Balkana.

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11995/konkurs-za-lokalne-omladinske-organizacije-u-okviru-fonda-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/12007/zavrsen-konkurs-fonda-za-mlade-i-nas-glas-treba-da-se-cuje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-fund-we-have-a-say-call-for-proposals

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-fund-you-asked-we-answered

Lokalne aktivnosti

Platforma zainteresovanih strana „Monitoring reformi na lokalu – Dobre prakse postaju naše prakse“ i lokalne radionice za mlade „Mi smo Evropljani“

Platforme zainteresovanih strana u lokalnim zajednicama okupljaju predstavnike lokalnih vlasti, predstavnike civilnog i privatnog sektora i mlade u cilju jačanja međusektorske saradnje. Platforme treba da predstave važnu ulogu lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, kao i ulogu organizacija civilnog društva u njihovom praćenju.

Lokalne regionalne radionice za mlade okupljaju mlade sa lokala i upoznaju ih bolje sa procesom evropskih integracija. Poseban fokus stavljen je na socijalnu politiku, zapošljavanje, vladavinu prava i osnovna prava. Tokom ovih radionica mladi se upoznaju sa važnošću evropskih integracija za njih, ali takođe daju i povratnu informaciju kako oni mogu doprineti tom procesu.

Od aprila 2018. do aprila 2020. održano je 15 lokalnih platformi i 11 lokalnih radionica za mlade u organizaciji partnera na projektu.

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/regional-youth-compact-for-europe-the-way-of-kosovo-in-european-integration

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/panel-discussion-bih-on-its-path-towards-eu-integration

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/lets-debate-lda-knjazevac-welcomes-the-debate-teams

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-impact-workshop-in-prilep

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/monitoring-reforms-locally-social-cohesion-and-youth-policies

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/knjazevac-youth-debating-will-serbias-accession-to-the-eu-open-more-opportunities-for-young-people

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/community-multi-stakeholders-platforms-monitoring-reforms-locally-in-subotica

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/workshop-about-chapter-19-in-eu-negotiation-process-in-mostar

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/two-ryce-local-workshops-in-peja-kosovo

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/ryce-campaigns-in-serbia-on-essential-workers-rights

RYCE u javnosti

Promotivne aktivnosti

Projektni tim posebnu važnost pridaje njegovoj promociji kako bi što veći broj građana, a posebno mladih, bio informisan o aktivnostima i mogućnostima da se uključi u njih. Promotivni materijal uključuje projektni liflet i redovne biltene mreže Balkan Network for Local Democracy. Tokom Politeja Škole snimljen je film (http://www.centaronline.org/sr/video/11957/mladi-balkana-za-evropu).

Projekat je predstavljen u Hrvatskoj na EUSave konferenciji 27. septembra 2019. godine, a takođe su organizovani i štandovi povodom Dana civilnog društva u Skopju i studentskih sajmova - karijerni sajam na FON Univerzitetu u Skopju, kao i na Pravnom fakultetu u Skopju.

Uticaj pandemije Covid-19 na implementaciju projekta opisan je u blogu.

U nastavku je dat i grafički prikaz urađenih aktivnosti, kao i predstojećih. Sve ovo možete pogledati na linkovima u nastavku.

Letak – Mladi Balkana za Evropu

http://www.centaronline.org/sr/video/11957/mladi-balkana-za-evropu

http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11954/predstavljanje-inicijative-mladi-balkana-za-evropu-na-eusave-konferenciji-u-kumrovcu

http://www.centaronline.org/sr/vest/12024/implementacija-projekata-ryce-u-doba-korone

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact-at-the-eusave-conference-in-kumrovec

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/project-implementation-in-the-time-of-corona

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/ryce-campaigns-in-serbia-on-essential-workers-rights

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/politeia-video-has-arrived

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact160presented-at-career-fair-in-skopje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact-project-promoted-among-students

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact-and-bnld-at-the-day-of-civil-society-organizations-in-skopje

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youth-compact-year-one-what-did-we-do

http://www.alda-balkan-youth.eu/News/youthcompact-upcoming-activities

Regional Youth Compact for Europe sprovode: This project is funded by the European Union

Center for Democracy FoundationThe Association of Local Democracy Agencies (ALDA)ALDA SkopjeLocal Democracy Agency SuboticaLocal Democracy Agency MontenegroLocal Democracy Agency MostarLocal Democracy Agency PrijedorLocal Democracy Agency of KosovoLocal Democracy Agency for Central and Southern SerbiaLocal Democracy Agency ZavidoviciLocal Democracy Agency AlbaniaCRTAYouth Act Albania  i  SODEM Turkey.  

 


 

 
 

NAJAVA DOGAĐAJA