Projekat „Regional Youth Compact for Europe“

NVO i omladinske organizacije na Zapadnom Balkanu ka efikasnijem učešću u procesu evropskih integracija

Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji ima za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva, posebno organizacija mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, kako bi što efikasnije učestvovale u kreiranju javnih politika i praćenju procesa evropskih integracija. 

Fondacija Centar za demokratiju , Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (ALDA - Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i agencije za lokalnu demokratiju iz regiona Zapadnog Balkana), CRTA (Beograd), Youth Act Center (Albanija) i SODEM (Turska) učestvovaće zajedno u različitim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija mladih za praćenje primene javnih politika i osnaživanje organizacija za procese zagovaranja kroz strukturisani javni dijalog. Posebna pažnja biće usmerena na dobro upravljanje, vladavinu prava, ekonomsko upravljanje, zapošljavanje i reformu socijalne politike. Skup kombinovanih aktivnosti kao što su regionalno umrežavanje, izgradnja kapaciteta članica Balkanske mreže za lokalnu demokratiju i omladinskih organizacija, monitoring, treba da povećaju uticaj organizacija civilnog društva u reformskim procesima na putu ka EU. 

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju deluje kao konsolidovana platforma za saradnju/konsultacije, i na taj način angažuje lokalne agencije za demokratiju, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i grupe mladih iz celog regiona u sveobuhvatni dijalog o javnim politikama u kontekstu evropskih integracija. To čini kroz inovativne mehanizme kojima se utiče na kreiranje javnih i reformskih politika. 

Vodeće aktivnosti koje će se realizovati na lokalnom i regionalnom nivou su: izgradnja kapaciteta, monitoring i zastupanje, regionalno umrežavanje i razmena, javne kampanje i program pod-grantova. 

Konkurs za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ (informacije i aplikacioni obrasci)

Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“

LETAK: 

Letak – Mladi Balkana za Evropu

BILTENI: 

This project is funded by the European Union Regional Youth Compact for Europe sprovode: 
Center for Democracy FoundationThe Association of Local Democracy Agencies (ALDA)ALDA SkopjeLocal Democracy Agency SuboticaLocal Democracy Agency MontenegroLocal Democracy Agency MostarLocal Democracy Agency PrijedorLocal Democracy Agency of KosovoLocal Democracy Agency for Central and Southern SerbiaLocal Democracy Agency ZavidoviciLocal Democracy Agency AlbaniaCRTAYouth Act Albania  i  SODEM Turkey.  

 


POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana 

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Otvorena POLITEIA, regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Students from Western Balkans Ready to Actively Engage in Reforms

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“ 

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

RYCE

Regional Youth Compact for Europe

Regional Youth Compact for Europe

Regional Youth Compact for Europe

Regional Youth Compact for Europe

Regional Youth Compact for Europe

NAJAVA DOGAĐAJA