• 28. juni 2018.

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade Regional Youth Compact Europe održan je u četvrtak, 28. juna 2018. godine. 

Na sastanku su učestvovali Fondacija Centar za demokratiju i naših 13 partnera iz regiona. 

Projekat je namenjen povećanju učešća mladih u kreiranju javnih politika i procesima evropskih integracija. 

Projekat podržava Evropska unija. 

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade

Prvi sastanak projektnog tima regionalnog projekta za mlade

NAJAVA DOGAĐAJA