• autor/i: Dragan Srećković

„Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ (komparativna studija)

„Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

Jul 2021. 

Komparativna studija Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19

Studija je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“).

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju. 

 

PREUZIMANJE (PDF): 


SRB - COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

ENG - COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

ALB - COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

MKD - COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

 

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA