• 7. novembar 2019.
  • |  Priština

Formirana Mreža mladih Balkana za Evropu

U Prištini su od petog do sedmog novembra održana dva događaja za predstavnike mladih iz četrnaest organizacija učesnica na projektu Mladi Balkana za Evropu. Održane su radionice na temu zapošljavanja i obrazovanja i Regionalni forum mladih. U okviru Regionalnog foruma mladih, formirana je Mreža mladih Balkana za Evropu.

Svrha radionica bila je širenje znanja o procesima i procedurama evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na zapošljavanje i socijalnu koheziju, uz osposobljavanje organizacija za samostalno praćenje procesa evropskih integracija u navedenim oblastima.

Radionice su obuhvatile neke od najvažnijih tema za mlade sa Balkana i Turske, kao što su reforme tržišta rada, standardi dostojanstvenog rada, socijalna kohezija, mobilnost mladih i prilike za zapošljavanje.

Mreža mladih Balkana za Evropu će stečena znanja u okviru održanih radionica primenjivati u praksi, kroz praćenje neke od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u državama iz kojih dolaze. Pratiće proces reformi u ovim oblastima, sarađivaće sa najznačajnijim akterima, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena.

Na celokupnom programu učestvovalo je više od pedeset mladih aktivista i studenata iz Zapadnog Balkana i Turske. 

Formirana Mreža mladih Balkana za Evropu

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA