• 6. april 2019.
  • |  Danilovgrad

Uspešno završena POLITEIA, prva regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Održana prva regionalna škola Politeia za uključivanje mladih na Zapadnom Balkanu u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

U periodu od 1. do 6. aprila 2019. godine u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), Danilovgrad, Crna Gora, održana je prva regionalna škola Politeia za uključivanje mladih na Zapadnom Balkanu u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe)

Jedan od najuspešnijih programa Fondacije Centar za demokratiju, škola Politeia, kroz koju je do sada prošlo preko 2.000 mladih iz Srbije, ove godine je proširena na regionalni nivo kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“. 

Najbolji studenti, mladi istraživači i aktivisti sa prostora Zapadnog Balkana okupili su se u Danilovgradu i tokom pet dana trajanja škole unapredili svoja znanja iz oblasti evropskih integracija i upoznali se bolje sa konceptom vladavine prava i socijalne kohezije. Povrh svega, polaznici su upoznati sa procesom donošenja javnih politika, a kroz praktične vežbe i simulacije stekli su veštine za praćenje njihovog uticaja, rezulata i izradu predloga za njihovo poboljšanje. 

Uspešno završena POLITEIA, prva regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Učesnici su na kraju izrazili svoje zadovoljstvo školom sledećim komentarima: 

„Škola je zaista zanimljiva. Moj cilj je bio da učestvujem u razmeni mišljenja, stavova i ideja. Postojeće znanje mi je dopunjeno, i stečeno je novo, što je vrlo značajno za oblasti koje me interesuju – političke nauke i administrativno pravo. Hvala vam za vaš doprinos i podsticaj da izrazim svoje mišljenje i proširim vidike o procesu evropskih integracija”. 

„Dobre teme i organizacija. Jako korisno za moj budući rad i angažman”. 

Škola je zvanično zatvorena 6. aprila 2019. godine uz svečanu ceremoniju dodele diploma. Fondacija Centar za demokratiju će formirati alumni bazu učesnika Politeia škole i nastaviti da sarađuje sa njima. 

Uspešno završena POLITEIA, prva regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju. 


Evropska unija 

Balkan Trust for Democracy
​(German Marshall Fund of the United States) 

 

 

Uspešno završena POLITEIA, prva regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA